Vedení školy

Statutární ředitel

Vedení školy

RNDr. Ida Wiedermannová, MBA
Ekonomicko-personální ředitelka

ida.wiedermannova@mvso.cz

Prorektoři