Vedení školy

Statutární ředitel

Vedení školy

RNDr. Ida Wiedermannová
Ekonomicko-personální ředitelka
Projektová a provozní ředitelka

ida.wiedermannova@mvso.cz

Prorektoři

Mgr. Michaela Zapletalová 
Pověřená prorektorka pro studijní záležitosti

michaela.zapletalova@mvso.cz