Vedení školy

Mgr. Mariia Popko
pověřená prorektorka pro studijní záležitosti
+420 587 332 403
mariia.popko@mvso.cz

Veronika Sečková
vedoucí provozního a studijního oddělení
+420 587 332 462
veronika.seckova@mvso.cz

Mgr. Michaela Koutná
Centrum mezinárodních studií

+420 587 332 379
michaela.koutna@mvso.cz