Orgány MVŠO

Rada pro vnitřní hodnocení

Složení Rady pro vnitřní hodnocení:

 • Ing. Štefan Kolumber, Ph.D., rektor MVŠO
 • doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D., předseda Disciplinární komise
 • Ing. Jaroslav Škrabal, Ph.D., předseda Akademického senátu
 • RNDr. Ida Wiedermannová, MBA, prorektorka pro vzdělávání a pedagogiku
 • Mgr. Jitka Lidaříková, prorektorka pro strategická partnerství
 • Mgr. Mariia Popko, manažer-procesní analytik
 • Doc. Ing. Jidra Peterková, Ph.D., Manažerka ústavu podnikové ekonomiky a podnikání
 • Mgr. Markéta Vitoslavská, personalista
 • Ing. Daniel Němec, odborný pracovník oddělení projektového servisu

Etická komise

Složení Etické komise:

 • JUDr. Jan Vylegala, Ph.D. (předseda komise)

 • Mgr. Markéta Vitoslavská

 • Mgr. Martin Poledna

Akademický senát

Senátoři Akademického senátu MVŠO z řad zaměstnanců:

 • Ing. Jaroslav Škrabal, Ph.D. (předseda)
 • Ing. Richard Šmilňák, MBA (tajemník)
 • Ing. Omar Ameir, Ph.D.

Senátoři Akademického senátu MVŠO z řad studentů:

 • Jan Cibulec (místopředseda)
 • Tomáš Brázdil
 • Aneta Lejsková

Disciplinární komise

Členové z řad vyučujících:

 • doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D. (předseda komise) 
 • Ing. Omar Ameir, Ph.D.

Členové z řad studentů:

 • Bc. Vilém Trdlica

 • Bc. Michaela Nováková


Akademická rada

Složení Akademické rady:

 • Ing. Štefan Kolumber, Ph.D. – rektor MVŠO, předseda Akademické rady
 • Ing. Tomáš Jelínek, Ph.D. – manažer ústavu Inovací ve zdravotnictví

 • RNDr. Ida Wiedermannová, MBA – prorektorka pro vzdělávaní a pedagogiku, personálně-ekonomická ředitelka

 • doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D. – garant bakalářského studijního programu Ekonomika a management, manažer ústavu Podnikové ekonomiky a podnikání

 • doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D. – garant navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management MSP, manažer ústavu Managementu

 • doc. RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D. – manažer ústavu Aplikované matematiky a informatiky

 • Bc. Josef Tesařík jr., MBA – obchodní ředitel, TESCO SW

 • Ing. Eva Kubelková – jednatelka BEA centrum Olomouc s.r.o., jednatelka Regionální centrum Olomouc s.r.o.

 • prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. – Univerzita Palackého v Olomouci

 • prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. – ředitel Fakultní nemocnice Olomouc