Orgány MVŠO

Správní rada

Členové Správní rady:

 • Bc. Josef Tesařík (předseda Správní rady)
 • RNDr. Ida Wiedermannová, MBA
 • Ing. Eva Kubelková

Dozorčí rada

Členové Dozorčí rady:

 • Ing. Svatopluk Šůstek
 • Mgr. Jiří Syslo
 • Soňa Burianová

Rada pro vnitřní hodnocení

Složení Rady pro vnitřní hodnocení:

 • Mgr. Markéta Vitoslavská (vedoucí personálního oddělení)
 • doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D. (akademický pracovník UEM, interní auditor, profesně orientován na systémy managementu řízení)
 • Mgr. Martin Fink (akademický pracovník – odborný asistent)

Akademický senát

Senátoři Akademického senátu MVŠO z řad zaměstnanců:

 • Ing. Lukáš Pavlík, Ph.D. (předseda)
 • Mgr. Siran Agadzhanyan
 • Ing. Richard Šmilňák, MBA

Senátoři Akademického senátu MVŠO z řad studentů:

 • Jan Talášek (předseda)
 • Aneta Lejsková
 • Anastasiia Karnaukhova

Akademická rada

Složení Akademické rady:

 • prof. Samo Bobek, Ph.D. – University Maribor
 • prof. Ing. Fabio Garzia, Ph.D. – Sapienza – University of Rome
 • Ing. Tomáš Jelínek, Ph.D. – ředitel, DBM
 • prof. Ing. Bohumil Král, CSc. – VŠE Praha
 • Ing. Vlastimil Navrátil, MBA – jednatel, Linser Industry Service, s. r. o., absolvent MVŠO
 • Petr Novák – jednatel, Koyo Bearings Česká republika s.r.o.
 • prof. Dr. Ing Miroslav Pokorný – VŠB -TU Ostrava
 • prof. Nadine Roijakkers, Ph.D. – Hasselt University / Open University Netherland
 • doc. Judit Sági, Ph.D. – Budapest Business School
 • doc. Wlodzimierz Sroka, Ph.D.  – WSB University Dabrowa Górnicza
 • Bc. Josef Tesařík jr., MBA – obchodní ředitel, TESCO SW
 • prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. – UPOL
 • doc. Ing. Ondřej Vojáček, Ph.D. – UJEP
 • RNDr. Ida Wiedermannová, MBA – jednatelka, Bohemian Fantasy
 • doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D. – MVŠO

Rada studijního programu

Složení Rady studijního programu dle garantovaných profilačních oblastí:

 • doc. Ing. František Dařena, Ph.D. (informatika)
 • Ing. Michal Menšík, Ph.D. (podniková ekonomika)
 • doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D. (management)
 • doc. JUDr. Blanka Vítová, LL.M., Ph.D. (právo)
 • doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D. (ekonomie)

Rada ústavů

Složení Rady ústavů:

 • RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA 
 • Ing. Štefan Kolumber, Ph.D. 

Disciplinární komise

Členové z řad vyučujících:

 • doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D. (předseda) 
 • Ing. Omar Ameir, Ph.D.

Členové z řad studentů:

 • Bc. Tereza Horčičková

 • Bc. Roman Pecha