Orgány MVŠO

Správní rada

Členové Správní rady:

 • Bc. Josef Tesařík, MBA (předseda Správní rady)
 • Ing. Eva Kubelková
 • Nikol Tesaříková

Dozorčí rada

Členové Dozorčí rady:

 • Ing. Svatopluk Šůstek (předseda Dozorčí rady)
 • Jana Pokorná
 • Soňa Burianová

Rada pro vnitřní hodnocení

Složení Rady pro vnitřní hodnocení:

 • doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D., rektorka MVŠO
 • doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D., předseda Disciplinární komise
 • Ing. Lukáš Pavlík, Ph.D., předseda Akademického senátu
 • RNDr. Ida Wiedermannová, MBA, prorektorka pro vzdělávání a pedagogiku, členka Etické komise
 • Mgr. Jitka Lidaříková, prorektorka pro mezinárodní vztahy
 • Mgr. Mariia Popko, pověřená prorektorka pro studijní záležitosti, manažer-procesní analytik
 • Doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D., Zástupce prorektorátu pro vědu a výzkum, předseda Etické komise
 • Mgr. Markéta Vitoslavská, personalista
 • Bc. Daniel Němec, zástupce studentů

Etická komise

Složení Etické komise:

 • doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. (předseda komise)

 • doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M.

 • Mgr. Markéta Vitoslavská

Akademický senát

Senátoři Akademického senátu MVŠO z řad zaměstnanců:

 • Ing. Lukáš Pavlík, Ph.D. (předseda)
 • Mgr. Siran Agadzhanyan
 • Ing. Richard Šmilňák, MBA

Senátoři Akademického senátu MVŠO z řad studentů:

 • Jan Talášek (místopředseda)
 • Aneta Lejsková
 • Anastasiia Karnaukhova (tajemník)

Akademická rada

Složení Akademické rady:

 • prof. Samo Bobek, Ph.D. – University Maribor
 • prof. Ing. Fabio Garzia, Ph.D. – Sapienza – University of Rome
 • Ing. Tomáš Jelínek, Ph.D. – ředitel, DBM
 • prof. Ing. Bohumil Král, CSc. – VŠE Praha
 • Ing. Vlastimil Navrátil, MBA – jednatel, Linser Industry Service, s. r. o., absolvent MVŠO
 • Petr Novák – jednatel, Koyo Bearings Česká republika s.r.o.
 • prof. Dr. Ing Miroslav Pokorný – VŠB -TU Ostrava
 • prof. Nadine Roijakkers, Ph.D. – Hasselt University / Open University Netherland
 • doc. Judit Sági, Ph.D. – Budapest Business School
 • doc. Wlodzimierz Sroka, Ph.D.  – WSB University Dabrowa Górnicza
 • Bc. Josef Tesařík jr., MBA – obchodní ředitel, TESCO SW
 • prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. – UPOL
 • prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. - ředitel FNOL
 • RNDr. Ida Wiedermannová, MBA – jednatelka, Bohemian Fantasy
 • doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D. – MVŠO

Disciplinární komise

Členové z řad vyučujících:

 • doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D. (předseda komise) 
 • Ing. Omar Ameir, Ph.D.

Členové z řad studentů:

 • Bc. Tereza Horčičková

 • Bc. Roman Pecha