Orgány MVŠO

Rada pro vnitřní hodnocení

Složení Rady pro vnitřní hodnocení:

 • Ing. Štefan Kolumber, Ph.D., rektor MVŠO
 • doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D., předseda Disciplinární komise
 • Ing. Jaroslav Škrabal, předseda Akademického senátu
 • RNDr. Ida Wiedermannová, MBA, prorektorka pro vzdělávání a pedagogiku
 • Mgr. Jitka Lidaříková, prorektorka pro mezinárodní vztahy
 • Mgr. Mariia Popko, pověřená prorektorka pro studijní záležitosti, manažer-procesní analytik
 • Doc. Ing. Jidra Peterková, Ph.D., Manažerka ústavu ekonomiky a managementu
 • Mgr. Markéta Vitoslavská, personalista
 • Bc. Daniel Němec, zástupce studentů

Etická komise

Složení Etické komise:

 • JUDr. Jan Vylegala, Ph.D. (předseda komise)

 • Ing. Omar Ameir, Ph.D.

 • Mgr. Markéta Vitoslavská

Akademický senát

Senátoři Akademického senátu MVŠO z řad zaměstnanců:

 • Ing. Jaroslav Škrabal (předseda)
 • Ing. Richard Šmilňák, MBA (tajemník)

Senátoři Akademického senátu MVŠO z řad studentů:

 • Tomáš Brázdil
 • Aneta Lejsková
 • Jan Cibulec

Disciplinární komise

Členové z řad vyučujících:

 • doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D. (předseda komise) 
 • Ing. Omar Ameir, Ph.D.

Členové z řad studentů:

 • Bc. Daniel Němec

 • Bc. Michaela Nováková


Akademická rada

Složení Akademické rady:

 • prof. Ing. Fabio Garzia, Ph.D. – Sapienza – University of Rome
 • Ing. Tomáš Jelínek, Ph.D. – ředitel, DBM
 • doc. Judit Sági, Ph.D. – Budapest Business School
 • Bc. Josef Tesařík jr., MBA – obchodní ředitel, TESCO SW
 • prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. – UPOL
 • prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. – ředitel FNOL
 • RNDr. Ida Wiedermannová, MBA – jednatelka, Bohemian Fantasy