Aleš Ruda: Štěstí přeje připraveným. Buďte připraveni

Přinášíme Vám rozhovor s doc. RNDr. Alešem Rudou, Ph.D., který na Moravské vysoké škole Olomouc nově působí jako vyučující a odborný pracovník Ústav informatiky a aplikované matematiky. Co vzkazuje studentům, se dozvíte v následujícím rozhovoru.

Prozraďte nám, prosím, něco o sobě?

Myslím si, že jsem typ člověka, který si vytyčí určitý cíl a jde si svědomitě za ním. I když se zpočátku objeví nepřekonatelné překážky, tak se je snažím přijmout jako výzvu a poprat se s nimi. Ne vždy je to jednoduché a mnohdy si člověk musí přiznat, na co aktuálně stačí. Vystudoval jsem Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci se zaměřením na Vědy o Zemi. Během studií mě začal zajímat – tehdy na českých univerzitách rozvíjející se – obor geoinformatika. Doktorské studium jsem již plně věnoval Aplikované geoinformatice v geovědách. Po získání akademické hodnosti Ph.D. jsem se začal orientovat na implementaci metod prostorového rozhodování v geografických informačních systémech (GIS) a environmentální modelování v kontextu rozhodovacích procedur využívajících konvenčních i nekonvenčních metod. Praktické zkušenosti jsem čerpal na řadě zahraničních stáží a pobytů (např. Technologický institut univerzity v Serresu, Hebrejská univerzita v Jeruzalémě) a zúročil je při řešení několika projektů. V posledních letech jsem svou odbornou činnost směřoval do oblasti návrhu rozhodovacích modelů a intervalové klasifikace kvantitativních výstupů pro jednodušší identifikaci výsledků rozhodování v regionálním rozvoji. S publikovanými výsledky svých výstupů jsem v roce 2016 úspěšně ukončil habilitační řízení v oboru Systémové inženýrství a informatika.

Jaké jsou Vaše koníčky? Jak nejraději odpočíváte?

Řadu let jsem závodně vesloval a poté i trénoval mládež. S nástupem rodinného života a role ochránce rodinného krbu jsem našel zalíbení především v rodině a práci. Velmi často čerpám energii ze společně strávených chvil s dětmi. Dobíjím se také v přírodě. Ve chvílích volna mám čím dál silnější touhu vyhledávat přírodu a vyhýbat se velkým městům. Na druhou stranu jsem vděčný za to, že můžu říct, že má práce je mým koníčkem a pomáhá mi posouvat se dál.

Co byste vzkázal studentům MVŠO?

Za svou praxi jsem poznal různé přístupy studentů ke studiu. Jak ty zanícené, tak ty úplně vlažné, kterým stačilo nějak absolvovat. Vždy ve svých kurzech připomínám, že každý student si musí svého učitele „ulovit“.  Během výuky či konzultací od něj získat co nejvíce potřebných informací. V dnešní virtuální době, kdy je téměř vše obsaženo v pavučině internetu, je při výuce kladen důraz na pochopení klíčových témat. Vše ostatní si musí student vysoké školy nastudovat sám. A právě toto je ten důvod k tomu navštěvovat nepovinné přednášky a snažit se pochopit podstatu absolvovaných cvičení. Vysokoškolské studium poskytuje více či méně teoretický základ. Praktické dovednosti je potřeba načerpat v praxi a na zahraničních stážích.

Vážení studenti, vezměte si co nejvíce, co vám vysoká škola nabídne. Pokud možno vycestujte do světa nabrat inspiraci a cenné zkušenosti. Půjdete tak svému štěstí naproti. Štěstí přeje připraveným. Buďte připraveni.