Co vzkazuje Tereza Horčičková vyučujícím a čerstvým absolventům?

Ohlédnutí za červnovými promocemi. S jakým vzkazem přišla novopečená bakalářka Tereza Horčičková? V retrospekci přinášíme její promoční proslov.

Vážená paní rektorko, vážené paní prorektorky, vážení členové akademického sboru, drazí rodiče, milí přátelé, vážení hosté. Dovolte mi jménem absolventů bakalářského studia Moravské vysoké školy Olomouc roku 2021 na závěr našeho slavnostního shromáždění pronést pár slov.

Tři roky od našeho zápisu do prvního ročníku uběhly jako voda, něco nám z nich ale navždy zůstane. Jsme bohatší o vzdělání, znalosti a zkušenosti, ale také jsme v průběhu studia získali spoustu nových přátel, vzpomínek a zážitků. Studium na MVŠO nás naučilo vytrvalosti, samostatnosti a spolupráce v týmu.

Vysokou školu tvoří především lidé, kteří na ní působí – pedagogové i nepedagogičtí pracovníci, ale také studenti. My jsme měli to štěstí, že jsme spolu dokázali táhnout za jeden provaz a společně jsme došli až sem. Na naší škole vždy panovala rodinná atmosféra, pro vyučující jsme nebyli pouhými čísly v databázi studentů, s jakýmkoliv studijním problémem jsme se na ně mohli kdykoliv obrátit.

Tereza Horčičková absolvovala studium s vyznamenáním.

Vážíme si přístupu našich pedagogů, kteří se nás snažili připravit především na praktický profesní život. Nelpěli na tom, abychom se naučili veškeré definice nazpaměť, jejich cílem bylo, abychom učivu porozuměli a dokázali ho využít ve své budoucí práci. Dbali o náš všeobecný rozhled a diskutovali s námi o aktuálním dění ve světě. Ve výuce uváděli příklady z praxe, sdělovali nám své zkušenosti z působení v podnicích a také kladli důraz na pochopení mezioborových souvislostí.

Nyní bych chtěla jménem čerstvých absolventů poděkovat všem, kteří nás na naší cestě za vzděláním provázeli. Děkujeme pedagogům za jejich vstřícnost a ochotu, právě díky nim jsme získali cenné znalosti a zkušenosti. Poděkování patří také vedení naší Alma mater a dalším zaměstnancům vysoké školy. Velké díky si zaslouží i naše rodiny, partneři a přátelé, jež nám byli oporou a stáli při nás po celou dobu našeho studia.

Na závěr bych chtěla všem absolventům popřát hodně štěstí, studijních, pracovních i osobních úspěchů na jejich další cestě životem.

Děkuji Vám za pozornost!


Záznam slavnostní promoce