Diskusní fórum s podnikateli na MVŠO

V úterý 22. listopadu se na Moravské vysoké škole Olomouc konalo pro naše studenty diskusní fórum se třemi podnikateli, a to s Bc. Tomášem Krumpholzem, MBA; Mgr. Janou Hejlovou, DiS, MBA a Bc. Davidem Šipkou. Moderování akce se ujal dr. Michal Menšík. Hosté diskutovali se studenty především o důvodech, které je vedly k vlastní podnikatelské činnosti, dále o tom, jak mapovat trh, hledat zákazníka a realizovat marketing včetně úskalí souvisejících s podnikatelskou činností.

Tomáš Krumpholz seznámil studenty s procesem přeměny vlastního podnikatelského nápadu do podoby realizace výrobní a obchodní činnosti prémiových BIO limonád, sirupů, toniků a moštů. Mluvil rovněž o tom, zdali má stálou klientelu a mapuje nové trendy ve svém oboru podnikání, ale také o vlivu růstu cen energii na jeho podnikání.

Jana Hejlová prezentovala své zkušenosti z živnosti vázané (masáže), tak i z živnosti volné, kde se jednalo o lektorství a poradenství. Podniká jako koučka a hlasová lektorka. Podle Jany Hejlové si často lidé zaměňují kouče za mentora, ale kouč „podporuje klienta v jeho silných stránkách, v rozvoji jeho potenciálu. Neříká mu, co má dělat. Já jako kouč věřím, že všichni máme odpovědi v sobě a co je dobré řešení pro mě, nemusí být dobré pro mého klienta“. Mezi častá témata, která řeší s klienty, patří byznys, přechod ze zaměstnaneckého poměru do podnikání a potíže s hlasovým vyjádřením (strach z toho být vidět a slyšet).

David Šipka, marketingový konzultant a zakladatel reklamní agentury Arrow Marketing, prezentoval své zkušenosti z této oblasti. Zaměřil se především na současný význam sociálních sítí pro byznys a na nalezení rovnováhy mezi osobním životem a prací, tzv. work-life balance. Zároveň se podělil o zkušenosti s vytvořením funkční reklamní agentury s efektivním týmem zaměstnanců.

V průběhu fóra studenti kladli zvídavé otázky, na které naši hosté pohotově odpovídali. 

Autorka článku: doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.       
Manažerka Ústavu ekonomiky a managementu