Inspirace z Diskusního fóra - 3D tisk hudebních nástrojů

Ing. Jan Tobolík je vystudovaný programátor, který v současné době řídí firmy zabývající se informačními systémy a technologií 3D tisku, primárně v průkopnické oblasti výroby hudebních nástrojů. Byl jedním z hostů Diskusního fóra s podnikateli a po jeho ukončení poskytl krátký rozhovor. Věřím, že jeho zkušenosti, myšlenky a přístup k podnikání pro vás budou inspirující.

Jak dlouho již podnikáte a co Vás inspirovalo k realizaci vybrané podnikatelské činnosti? 

Jako živnostník podnikám od ukončení VUT v Brně, tedy od roku 2001. V roce 2011 jsme se potkali s mým stávajícím business partnerem Ondrou, se kterým jsme v roce 2015 založili naši společnost Sensio.cz s.r.o., v rámci které jsme zastřešili všechny naše dosavadní projekty. A co mě inspirovalo k výběru této podnikatelské činnosti? Byl to přirozený vývoj. Můj obor je IT, počítače, programování. Kolega je hudebník, učitel a člověk spjatý se základním uměleckým školstvím. Propojili jsme své pracovní životy a začali věci posouvat spolu. Postupný vývoj, přerod ze živnostníka na podnikatele a snaha věci posouvat více a rychleji dopředu způsobila, že jsme potřebovali schopné lidi. Jedno africké přísloví říká: „Chceš-li jít rychle, jdi sám, chceš-li dojít daleko, jdi s někým.“ Proto se snažíme obklopovat lidmi, kteří jsou ideálně chytřejší než my.
 

Můžete stručně popsat, jak probíhá výroba hudebních nástrojů pomocí 3D tisku? 

Velmi zjednodušeně řečeno: v počítači musí vzniknout 3D model všech dílů MyCella. Ty se poté upraví do speciálního kódu, kterému 3D tiskárna rozumí. Do ní se tato data vloží spolu s materiálem (strunou) požadované barvy a daný díl se podle těchto dat vytiskne. Poté se musí jednotlivé díly smontovat dohromady, vložit do nich elektronika, dolaďovače, struny atd. Poté se celé MyCello otestuje nejen z pohledu mechanického či vizuálního, ale hlavně zvukově.

3D tisk má tu úžasnou výhodu, že když máte ráno nápad, přes den ho zpracujete do počítače, večer to pustíte na 3D tiskárně, tak máte ráno zhmotněný výsledek vaší myšlenky. Stejně to je i v případě dalších úprav pro zákazníka: stačí jednoduchá úprava dat a je možné mít MyCello přímo na míru potřeb konkrétního hráče. To je ta největší výhoda 3D tisku.


Jaké druhy hudebních nástrojů jste již vyrobil a v jakém množství?

Primárně vyrábíme MyCello (aktuálně jsme vyrobili kolem 200 ks), zkoušeli jsme vyrobit i další nástroje jako kontrabas, housle, okarínu, flétnu apod. To jsou však jen prototypy pro vyzkoušení možností, věnovat se každému z nich by znamenalo investici v řádech milionů korun, a to není aktuálně naše priorita. Věnujeme se tedy prozatím hlavně MyCellu a jeho zdokonalování.

Kdo jsou Vaši zákazníci? Máte už i zahraniční zákazníky?

Zahraniční zákazníky máme, protože od začátku nám bylo jasné, že violoncello je minoritní hudební nástroj a tím pádem je český trh pro nás malý. Celý projekt tak byl už od začátku koncipován jako globální. Prorazili jsme pomocí crowdfundingové kampaně na Hithit.com, poté jsme šli na celosvětovou platformu Kickstarter a Indigogo. Aktuálně prostřednictvím našeho e-shopu prodáváme do celého světa (Evropa, Amerika, Indonésie).

Domníváte se, že časem se hudební nástroje budou vyrábět pouze pomocí 3D tisku místo tradiční výroby?

Určitě ne. Stejně jako mají tradiční nástroje své místo, tak budou vedle sebe i s těmi vyrobenými pomocí 3D tisku. Technologie se vyvíjí a bude to jedna z možností, jak hudební nástroje vyrábět. Někdy bude třeba použít tradiční výrobní postup, jindy bude zase výhodnější 3D tisk. Zákazníci a hráči si to určí sami svým zájmem a svými potřebami.

Co je omezením pro výrobu hudebních nástrojů pomocí 3D tisku? Lze tak vyrobit všechny hudební nástroje?

Vše vyrobit pomocí 3D tisku nelze, omezením je hlavně celková velikost nástroje a také ekonomická rentabilita. Někdy nedává smysl dělat něco tak, jen aby to bylo pomocí 3D tisku, a to kvůli technickému omezení. Vždy je třeba brát ohled na všechny aspekty a potřeby daného nástroje. 

Je tento způsob výroby hudebních nástrojů levnější než tradiční způsob výroby, nebo v čem je výjimečný?

Výroba samotná může být levnější, ale vývoj už tolik ne. 3D tisk je výjimečný hlavně tím, že se jedná o aditivní způsob výroby. Oproti konvenčnímu způsobu, při kterém se opracovává nějaký materiál (dřevo) a vzniká odpad, zde žádný odpad nevzniká (resp.  pouze v případě pokažených výtisků). Rovněž je možné si většinu práce prohlédnout virtuálně v počítači a zhmotňovat už značně odladěný díl.

Máte konkurenci v zahraničí?

Ne, jsme v současnosti jediní na světě, kteří něco takového dělají.

Vyrábíte hudební nástroje: jaký máte vztah k hudbě? Umíte hrát na nějaký hudební nástroj?

Já osobně hrát umím pouze na kytaru, na cello se teprve chystám. :) Můj kolega (a autor nápadu) Ondra je ale vynikající cellista a spolupracujeme také s řadou výborných hudebníků, kteří mě plně zastoupí. Moje role je ryze manažerská.

Kde se vidíte za dalších 10 let? Budete podnikat ve stejném oboru? 

Uvidíme, plánů máme hodně, navíc všechny nejsou jen o 3D tisku. Myslím, že o nás ještě určitě uslyšíte.

Autorka článku a rozhovoru: doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D. 
Manažerka Ústavu podnikové ekonomiky a podnikání