Inspirativní příběh podnikatele Oldřicha Kaplánka

V zimním semestru 2023/2024 probíhá již třetím rokem výuka volitelných předmětů Start-up a Start-upovské podnikání, ve kterých mají studenti možnost potkat úspěšné podnikatele z Olomouckého kraje. Podnikatelé vstupují do výuky, poskytují rozhovory a účastní se diskusních fór se studenty. V rámci série čtyř rozhovorů poskytl první rozhovor úspěšný podnikatel Oldřich Kaplánek, který vlastní a řídí společnost             OK servis Kaplánek, s.r.o. Věřím, že jeho odpovědi na naše otázky Vás povedou k zamyšlení nad vlastním podnikáním a budou pro Vás významnou inspirací.     

Autorka článku a rozhovoru: doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D. 
Manažerka Ústavu podnikové ekonomiky a podnikání                                                                                                                                                          

V jaké oblasti podnikáte a jak dlouho? 

Podnikat jsem začal v divokých devadesátkách jako fyzická osoba. V roce 1997 byla založena společnost OK servis Kaplánek, s.r.o., kde jediným zaměstnancem byl tatínek. Firma se zabývá montáží, opravami a údržbou chladicí, mrazicí a klimatizační techniky, a to jak pro průmyslové podniky, tak i pro domácnost. V současné době se řadíme mezi významné firmy v tomto oboru a pracujeme s předními korporacemi v České republice.

Co Vás inspirovalo k realizaci vybrané podnikatelské činnosti? Kdy vznikl podnikatelský nápad?

Začátky podnikání se odehrávaly v mých sedmnácti letech v garáži, kde jsem spravoval auta. Poté můj zájem začal směrovat k chladící technice, což se nakonec vyplatilo, a věnuji se tomu dodnes. Podnětem k podnikání byla chuť něco spravovat, vytvářet hodnoty, a to již od školního věku, kdy jsem pomáhal tatínkovi.

Jaké překážky jste musel překonat při zahájení vašeho podnikání?

Hlavní překážkou bylo získání znalostí v oboru chladící a mrazící technologie. V začátcích nebyl internet a v celé České republice byla jen jedna škola, která se tomuto oboru věnovala, tudíž jsem si musel většinu věcí zjistit praxí, zkoušením možností a samostudiem. Také jsem neměl žádné kontakty.

Měl jste dostatek prostředků pro rozjezd podnikání? 

Dostatek prostředků jsem neměl. Kamarád mi půjčil auto, rodiče počáteční kapitál. Byla to velká odpovědnost, abych neudělal chybu a dokázal, že směr, který jsem si vybral, je správný.

Kdo jsou vaši zákazníci a máte již stálou klientelu?

Pevně věřím, že díky naší píli a našim skvělým zaměstnancům se snažíme stále udržet maximální kvalitu odvedené práce. Rovněž díky spolupráci s dodavateli, kteří zaručují nejvyšší kvalitu, se nám daří udržet naše stálé zákazníky. Dobré jméno nám stále přivádí nové zákazníky. V současné době spolupracujeme s nejvýznamnějšími firmami na našem trhu, jako jsou např. rakouský řetězec supermarketů BILLA, který je vlastněný skupinou REWE Group, rakouský koncern OMV, řetězec hypermarketů Kaufland, Brazzale Moravia, JIP potraviny, družstvo spotřebitelů COOP, státní správa – armáda atd.

Budování zákaznické základny je neustálý proces. Zákazníky je třeba si držet kvalitně odvedenou prací.

Jak přistupujete ke stanovení ceny svých produktů?

Na začátku je rozpočet zakázky, který zpracovává příslušné oddělení. Do ceny musíme promítnout nejen nákupní cenu, ale i další související náklady – doprava, práce, materiál, použití strojů (např. plošina, jeřáb), záruční servis včetně zkoušek atd. Po dokončení zpracováváme analýzu ekonomiky s konečným výsledkem.

Znáte svoji konkurenci v Olomouckém kraji a sledujete ji pravidelně?

Konkurenci pravidelně sledujeme. Nemáme konkurenci jen v regionu, ale také na celorepublikové úrovni. Není výjimkou, kdy na zakázky v Olomouci jsou přizvány firmy z Prahy. Taktéž jsme se setkali i s konkurencí evropskou, a to při realizaci akce pro Kaufland v Rumunsku. Konkurence v naší oblasti podnikání je silná, protože tato oblast patří k velmi perspektivním. Ale je nutné zmínit, že se snažíme s konkurencí vycházet dobře a v určitých případech jsme si i nápomocni.

Sledujete pravidelně nové trendy ve svém oboru podnikání?

Sledovat trendy je nutností v každém oboru. Navštěvujeme výstavy, sledujeme odborné časopisy a mapujeme konkurenci. V době internetu a sociálních sítí je sledování nových trendů o něco snazší nežli v mých začátcích. Naše firma již má tým, který se na to specializuje. Hlavní trendy, které jsme vypozorovali, spočívají především ve snížení nákladů při zachování nejvyšší kvality, v důrazu na ekologii, resp. ve sledování nových nařízení v oblasti používání chladiv s přijatelnými nízkými hodnotami ekologických ukazatelů a v posledních dvou letech je kladen důraz i na úsporu energií.

Využil jste v průběhu podnikání poradenské služby k tomu určených institucí? 

Využíváme daňové poradenství, právní poradenství, poradenství v oblasti marketingu a poradenství v oblasti legislativy v oboru chladírenství. Zákony se neustále mění a je nutné je pravidelně sledovat.

Jakou podporu podnikání byste uvítal z Olomouckého kraje? 

Uvítali bychom podporu v oblasti zaměstnávání. V dnešní době se potýkáme s nedostatkem pracovníků v technickém oboru.

Ovlivnila vaše podnikání pandemie Covid19?

Náš obor, jak bylo zmíněno, má velkou budoucnost. V období covidu, kdy většina národa byla doma, my stále pracovali: zajišťovali jsme zásobování. Potraviny byly stále žádány a stále bylo třeba udržovat v chodu chladírenské a mrazírenské zařízení. Byl také velký požadavek na klimatizované sklady. Domnívám se, že v našem oboru nedojde k poklesu poptávky. Počasí se mění a poptávka po chlazení potravin či jiného zboží je stále vysoká.

Ovlivňují nové komunikační technologie vaše podnikání?

Ano. Kromě sociálních sítí využíváme i technologie pro dálkový dohled u zařízení prostřednictvím mobilních aplikací. V umělé inteligenci vidíme velkou budoucnost. Umělou inteligenci využíváme nejenom pro dálkový dohled, ale budeme ji také využívat v oblasti zákaznické podpory v podobě tzv. virtuálních asistentů, chatbotů atd. Nyní již umělou inteligenci využíváme pro kybernetickou bezpečnost.

Máte na závěr nějaká doporučení pro začínající podnikatele?

Práce, práce, práce. Je nutné začít od nuly, poznat obor, naslouchat zkušenějším a neustále se vzdělávat.