Inspirativní setkání s hejtmanem

Ve středu 15. března se na Moravské vysoké škole Olomouc (MVŠO) uskutečnila přednáška hejtmana Olomouckého kraje Ing. Josefa Suchánka. Poutavým a neformálním způsobem prezentoval zaměření a priority krajské politiky a objasnil fungováni krajské rady. Studenty zajímalo, co obnáší jeho profese, jak jsou rozděleny kompetence mezi členy rady, a jaká byla jeho cesta na post hejtmana.

Řeč byla i o chystaném zasedání vedení kraje s vládou, která se uskuteční 29. března v Jeseníku. Uhelné regiony, kvalitní dopravní spojení, rychlý internet, odpady, krajská energetika – podpora municipálních řešení, oprava a údržba krajských silnic, střední školství s důrazem na polytechnické vzdělávání a podpora cestovního ruchu v kraji jsou priority, kterými se budou zabývat. Jak se tyto cíle podaří naplnit, určí budoucnost dnešní mladé generace.

MVŠO jako brána do světa podnikání a inovací

Kromě studentů MVŠO se setkání zúčastnili i žáci Střední odborné školy Olomouc, kde se vyučuje obor veřejnosprávní činnost. Pro ně byla po hejtmanově vystoupení připravena prohlídka prostor školy, IT firmy TESCO SW a moderního audiovizuálního studia Bea Production, jež se nově zaměřuje na využívání virtuální reality. Zapojování středních škol Olomouckého kraje do vzdělávacích programů k rozvoji regionu a podpoře podnikání je součást poslání MVŠO, která se snaží seznámit mladé se světem zahraničního byznysu a inovací.

Na MVŠO mají studenti možnost si v rámci bakalářského programu Ekonomika a management vybrat i nepodnikatelskou profilaci Veřejná ekonomika a správa. Pro úspěšný profesní růst je dnes potřeba sledovat vývoj praxe doma i v zahraničí, proto MVŠO již řadu let připravuje cyklus vyžádaných přednášek zajímavých osobností, školní konzultace podnikatelských záměrů a organizuje soutěžní projekty na vytváření fiktivních firem.

V rámci propojování teorie a praxe zve MVŠO na přednášky podnikatele a bude pokračovat i osobnostmi kulturního, duchovního a společenského života. Pouze mladá generace, která je svými morálními hodnotami propojena s regionem, může do budoucna přispět k jeho pozitivnímu rozvoji a posílení jeho významu. Rozprava s hejtmanem k tomuto cíli přispěla.