Inspirativní setkání s primátorem města Olomouc

V prostorách BEA campusu Olomouc se 22. března pod záštitou Moravské vysoké školy Olomouc (MVŠO) uskutečnila přednáška od primátora města Olomouc Miroslava Žbánka, který před zaplněnou učebnou mluvil o celé řadě zajímavých věcí ohledně fungování Magistrátu.

Přednáška se týkala především problematiky řízení ve veřejné správě. Studenti prvního ročníku Střední odborné školy Olomouc se dozvěděli jak cenné informace o tom, jaké nástroje se na Magistrátu města Olomouc zavádí z hlediska měření kvality, tak know-how z oblasti reportingu.

Studenti v souvislosti s tím mohli poznat i prostory, ve kterých Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO) sídlí.