Inspirativní setkání se studenty z Olomouckého kraje

V úterý 26. září se na Moravské vysoké škole konalo setkání RNDr. Josefa Tesaříka, zakladatele a ředitele MVŠO, se studenty středních škol z Olomouckého kraje. Setkání bylo součástí probíhajícího projektu IKAP, který má za cíl zlepšení vzdělávání v Olomouckém kraji a je zaměřen na střední školy. Součástí projektu jsou i setkání studentů s podnikateli, které mají za cíl studenty inspirovat a motivovat k podnikavosti.

RNDr. Tesařík se ve své prezentaci představil svou profesní a podnikatelskou dráhu, která je kromě MVŠO spojená i s IT společností TESCO SW, kterou založil v 90. letech 20. století. Zaměřil se i na aktuální společenské a ekonomické výzvy v kontextu transformace ekonomiky a jejich vliv na podnikání.

RNDr. Tesařík se také věnoval tématům firemní kultury, hodnotového rámce v podnikání a projektového přístupu v kariéře. Na závěr setkání zodpověděl dotazy studentů a povzbudil je k odvaze, která je důležitá nejen pro podnikání, ale i osobní rozvoj.