International Week 2024 na MVŠO

Již za měsíc, od 22. do 26. dubna 2024, se na Moravské vysoké škole Olomouc bude konat devátý ročník Erasmus+ International Weeku. Během tohoto mají studenti příležitost se účastnit řady aktivit v angličtině.

Začátek International Weeku bude ve znamení studentského interkulturního programu, a to formou prezentací Erasmus+ studentů, studentů MVŠO a zahraničních hostů. Součástí budou i interaktivní aktivity a kvízy.

V dalších dnech se budou studenti účastnit přednášek, které budou mít zahraniční vyučující z našich partnerských univerzit, například z Nizozemska, Polska, Španělska nebo Slovinska. Přednášky budou zaměřeny na ekonomii, finance, obchod, marketing a další témata.

Součástí International Weeku bude i Spring Party s kulturním programem, kdy se budou moci čeští a zahraniční účastníci setkat a seznámit v neformální atmosféře.

V rámci International Weeku se bude konat i mezinárodní konference International Days of Science na témata udržitelnosti, interkulturních otázek a inovací.