Jak vnímají SPATIONOMY studenti a prorektorka pro vědu, výzkum a rozvoj?

Minulý měsíc vycestovali studenti a akademičtí pracovníci Moravské vysoké školy Olomouc (MVŠO) do slovinského Mariboru, a to v rámci dlouhodobého mezinárodního projektu SPATIONOMY. Jaký názor na něj měli studenti a co k němu pro Olomoucký deník řekla prorektorka pro vědu a výzkum MVŠO doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D.?

Projekt SPATIONOMY, na kterém MVŠO od roku 2016 spolupracuje s Univerzitou Palackého v Olomouci (UP) a univerzitami v Německu a Slovinsku (Ruhr-Universität Bochum a University of Maribor), spočívá v propojování ekonomických a geoinformatických dat. Zjednodušeně řečeno, jedná se o trojrozměrný pohled na ekonomiku a reflektování relevantních hledisek, který ji nějakým způsobem ovlivňují.

Letos se do Mariboru, kde se část projektu SPATIONOMY odehrávala, vydali vedle akademických pracovníků i vybraní studenti MVŠO. Jaký na to měli názor někteří z nich?

„Samotný projekt SPATIONOMY je bezpochyby dobrý nápad a jsem ráda, že jsem se jej zúčastnila. Líbilo se mi, jak učitelé celý týden po stránce výuky zorganizovali a připravili zajímavé prezentace z ekonomického a geoinformatického prostředí. Co se týče Mariboru jako takového, je to krásné a záživné místo plné skvělých míst,“ říká Vanda Hoffmanová.

„Před projektem jsem vůbec netušil, jaké by mohlo být spojení mezi geoinformatikou, informatikou, ekonomii a jinými vědními disciplínami. Po pětidenním tzv „drillu“ ve slovinském Mariboru již začínám chápat, co je ta „spatial economy“. Mapy, GPS, práce s chytrými zařízeními, poskytováním dat o poloze a dále je spektrum informací, které prolíná vědní obory našich VŠ. Učili jsme se jak s daty pracovat, co vše s nimi lze provádět a jaké je jejich využití. Vedle toho jsme si procvičili angličtinu, poznali blíže Slovinsko a získali přátelské kontakty. Participaci v podobném projektu určitě všem doporučuji,“ komentuje své zážitky Daniel Němec.