Jsou tady volby do akademického senátu

Předseda Akademického senátu MVŠO vyhlašuje podle volebního řádu MVŠO doplňující volby. V rámci voleb do Akademického senátu budou voleni dva kandidáti z kurie studentů a jeden kandidát z kurie zaměstnanců.

Volby do Akademického senátu se uskuteční ve dnech 21 až 22. 10. 2021 v budově rektorátu MVŠO (budova B2 BEA centra Olomouc, 3. patro) v čase od 9:00 do 15:00.

Kandidáta na člena senátu může navrhnout každý zástupce studentské nebo akademické obce, a to prostřednictvím emailu stávajícímu předsedovi Akademického senátu (lukas.pavlik@mvso.cz) do 11. 10. 2021. Kandidovat je též možné na základě vlastního návrhu.

Návrh kandidáta z kurie studentů musí obsahovat:

  • jméno a příjmení studenta,
  • rok narození,
  • studijní obor,
  • studijní program a ročník, v němž je v době konání voleb na MVŠO zapsán,
  • písemný souhlas s kandidaturou.

Návrh kandidáta z kurie zaměstnanců musí obsahovat:

  • jméno a příjmení zaměstnance,
  • rok narození,
  • pracoviště,
  • písemný souhlas navrženého s kandidaturou.