Mladí pijí nealko. Startup z Gymnázia Čajkovského si chce podmanit trh s „živými“ nápoji

Zájem o zdravé stravování a nedostatečná nabídka produktů na trhu jim vnukla myšlenku na vlastní podnikání. Proto studenti Gymnázia Čajkovského v rámci projektu KA5: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, realizovaného Krajským centrem podpory podnikavosti (KCPP) s podporou Olomouckého kraje a MVŠO, přicházejí s vlastní značkou Evita Ferment, kterou chtějí oslovit především mladé a nabídnout alternativu nejen do školního stravování.

Prvotní myšlenka na tvorbu fermentovaných nápojů přišla již na počátku pandemie, nicméně nápad jsme rozvinuli až v rámci soutěže. Nyní studenti doufají, že se jim i s podporou Moravské vysoké školy Olomouc podaří startup rozjet. „Baví nás proces fermentace, chtěli bychom rozšířit sortiment nejen o nápoje, ale i další produkty jako jsou kvašené chilli omáčky. Rádi bychom viděli naše produkty v pultech supermarketů i v nabídce restaurací,“ zmiňuje Šimon Rousek, jeden ze čtyř tvůrců startupu.

Praktická zkušenost je pro studenty klíčová

„Oproti běžnému studiu na střední škole si díky tomuto projektu mohou studenti vyzkoušet něco prakticky a mají možnost dělat to, v čem vidí smysl. Studenti tak byli nadšení, že je to naprostá změna oproti rutinní výuce,“ zmiňuje supervizor Michal Brumar z Gymnázia Čajkovského a zároveň dodává, že jeho snahou bylo ukázat smysl projektu třeba pro případ, kdy se nedostanou na vysokou školu a budou moci pokračovat v realizaci svého podnikatelského záměru. 

„Vítězný tým dokázal svůj podnikatelský záměr komplexně zpracovat a je uchopitelný pro reálné prostředí. Baví mě na tom i originalita, která je plně akceptovatelná v konkurenčním prostředí a nabízí kontinuální potenciál rozvoje. A hlavně měla prezentace jiskru, díky níž by potenciální investory zaujala,“ komentuje obchodně-ekonomický ředitel Moravské vysoké školy Olomouc Štefan Kolumber.

Pojízdná kavárna nebo portál pro uchazeče o studium na vysoké škole

Startupová soutěž Ignition však nebyla pouze o Evita Ferment – se zajímavými projekty se do finále probojovali i studenti Hotelové školy Jeseník, Obchodní akademie Jeseník, Slovanského Gymnázia, Gymnázia Hranice, Obchodní akademie Olomouc či Gymnázia Šumperk.

Porotu soutěže tak zaujal mimo jiné i projekt UNI CO. Ten přišel s unikátním řešením na tvorbu platformy provázející uchazeče o studium procesem výběru vysoké školy. Pozornost si získal i byznysový plán psího hotelu, který reagoval na malou nabídku služeb v Olomouckém kraji. Pozadu nezůstal ani nápad na pojízdnou kavárnu Coffe Truck, pod který se podepsali studenti Obchodní akademie Jeseník.

Akční plán aktivit – KA 05 - Krajské centrum podpory podnikavosti
Konference

Za každou prioritně zapojenou školu bude vybrán jeden podnikatelský záměr fiktivní firmy, který bude prezentován na konferenci žáky SŠ v rámci soutěže. Podnikatelské záměry budou prezentovány před vytvořenou komisí z členů KCPP a odborníka z praxe. V soutěží budou vybrány tři nejlepší podnikatelské záměry a oceněny. Konference bude zorganizována KCPP na půdě MVŠO. Úkolem bude zarezervovat na MVŠO prostory, popřípadě zablokovat Multimediální studium MVŠO pro případ on-line konference. Na konferenci budou pozvání také sekundárně zapojené SŠ a VOŠ a podnikatelé.