MVŠO na cestách

Březen byl bohatý na výjezdy akademiků i pracovníků rektorátu MVŠO na univerzity (Litva, Slovensko, Polsko) a na konferenci v zahraničí (Slovinsko).   

Pracovní cesta Doc. Adam Pawliczeka a Dr. Omar Ameira z ústavu managementu vedla do ukrajinského Lvova na Národní polytechnickou univerzitu ve Lvově (LPNU) jednu z nejstarších a nejprestižnějších ukrajinských univerzit. V rámci jejich cesty bylo zajištěno podepsání memoranda o spolupráci MVŠO a LPNU rektory Dr. Štefanem Kolumberem a Prof. DScTech. Yurii Bobalem, dále byly diskutovány možnosti projektové spolupráce v rámci programu Erasmus+ a V4 a výměny studentů a akademických pracovníků v rámci mobilit. Naši kolegové také měli přednášky na témata „Business Planning” a „Selected Tools of Behavioral Management“, které sklidily u studentů i akademiků LPNU velký úspěch. I když cesta do válkou sužované Ukrajiny proběhla bez problémů, doc. Pawliczek a dr. Ameir zažili letecký poplach a prohlédli si protiraketové kryty LPNU. 

Pracovní cesta rektora MVŠO dr. Kolumbera a doc. Peterkové, manažerky ústavu podnikové ekonomiky a podnikání vedla na Slovensko na Podnikohospodářskou fakultu Ekonomické univerzity v Bratislavě. Na jednáních s prof. Markovičem proděkanem fakulty, dr. Štětkou a doc. Rybárovou diskutovali o vědeckovýzkumné činnosti, mobilitě pedagogů, studentů, administrativních pracovníků, vyměnili si poznatky z oblasti výuky a výzkumu rodinných firem.  Další jednání se týkala pedagogické činnosti – prezentace studijních programů, realizace společných výzkumných projektů, kariérového poradenství a další spolupráce. 

Kolegové Ing. Jaroslav Škrabal a Ing. Richard Šmilňák, MBA se aktivně účastnili 7. mezinárodní vědecké konference EMAN (7th International Scientific Conference on Economics & Management) ve slovinské Lublani. Na této konferenci bylo celkem prezentováno 40 příspěvků. Ing. Škrabal, prezentoval příspěvek na téma: „Impacts of GDP per Capita According to PPS and Health Care Expenditure on Basic Indicators in C5 Countries” a Ing. Šmilňák svoji prezentaci zaměřil na téma „Rising Czech Healthcare Expenditures: Can Technology Save the Day in the Long Run?” 

V rámci pracovní cesty do Litvy naši kolegové z rektorátu Mgr. Vladimíra Koutná, Mgr. Michaela Koutná a Mgr. Siran Agadzhanyan navštívili naši partnerskou instituci Utena University of Applied Sciences, kde měli jednání s rektorem dr. Raimundasem Čepukasem, který podepsal memorandum o spolupráci s MVŠO.  Setkali se take s děkankou fakulty podnikání a technologií a s vyučujícimi, které se budou v dubnu účastnit International Weeku 2023 na MVŠO. Naši kolegové si prohlédli prostory a specializovaná pracoviště budovy, a jejich další jednání se týkala mezinárodních vztahů.

Druhá skupina pracovníků rektorátu Ing. Adéla Tálandová, Bc. Dan Neměc, Bc. Vilém Trdlica a Mgr. Monika Tomašovičová zavítala na služební cestě do Polska na University of Bielsko-Biala. Setkali se s pracovníky marketingového oddělení, navštívili projekt, Science Point 2.0, zaměřený na popularizaci vědy, kde byly vystaveny vynálezy Leonarda da Vinci.  Sešli se také s koordinátorkou programu Erasmus+ seznámili se s se s aktivitami Welcome Pointu pro zahraniční studenty a činností kariérního centra pro studenty. Na schůzce s představiteli fakulty inženýrství a informatiky diskutovali o možné spolupráci na projektech v oblasti: AI, kybernetické bezpečnosti, smart healthcare. Návštěva byla završena podpisem memoranda o spolupráci mezi MVŠO a University of Bielsko-Biala.