MVŠO proniká do startupové scény. Zavádí dva nové volitelné předměty

V zájmu Moravské vysoké školy Olomouc (MVŠO) bylo odjakživa vychovávat nové podnikatele a motivovat studenty k tomu, aby se nebáli prorazit se svými nápady. Proto se čím dál více zaměřuje i na startupové prostředí, což potvrzuje zavedení dvou nových předmětů.

Pro studenty bakalářského studijního programu je určen předmět Startup, poskytující úvod do problematiky startupů. Pro studenty navazujícího magisterského studia je určen předmět Startupovské podnikání se zaměřením na rozvoj a řízení firemních činností.

„S novými předměty chceme u studentů rozvíjet jejich podnikavost a motivovat je k zahájení vlastního podnikání. Mimo jiné s vyučujícími jim poskytneme potřebné odborné zázemí při tvorbě jejich vlastních podnikatelských záměrů s pozitivním dopadem na Olomoucký kraj,“ říká docentka Jindra Peterková, která se startupovým podnikáním na MVŠO zabývá.

V rámci nových předmětů je klíčové také zapojení mentora, pomocí kterého se studenti naučí překonávat úskalí související například s tvorbou marketingové strategie. Neméně zásadním je i takzvaný pitch, respektive tvorba úvodní prezentace, která by měla oslnit potenciální investory. Právě investoři patří k zásadním aspektům pro rozvoj nového startupu, jelikož mu mohou poskytnout potřebné finance.

„Do výuky budou současně vstupovat i odborníci ze startupového prostředí, kteří se podělí se studenty o zkušenosti, a to nejen v Česku, ale také například v Izraeli. Na seminářích se mohou těšit na online vstupy i motivující rozhovory,“ dodává Jindra Peterková.

Nyní studenti v rámci obou volitelných předmětů rozpracovávají dvanáct podnikatelských záměrů, které jsou zaměřeny například na založení svatební agentury, strojní vyšívání motivů na kroje a oblečení, vytvoření kurzu počítačové gramotnosti pro seniory nebo tvorbu webové aplikace pro vyhledávání vhodných studijních oborů pro potřeby rodičů a žáků.

Vytvořené podnikatelské záměry pak budou studenti prezentovat na konci semestru před porotou, která vybere jeden nejvíce životaschopný podnikatelský záměr, jenž bude oceněn věcnou cenou.

Zavedení obou volitelných předmětů je spolufinancováno městem Olomouc v rámci projektu „Rozvoj aktivit Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. v roce 2021 – Podpora kompetencí studentů MVŠO k zakládání start-upů“.