MVŠO se stala partnerem rozvoje AI i tělocviku v Olomouckém kraji

Zdroj: olkraj.cz

Škola základ života je nejen úspěšná studentská komedie, ale také hlavní motiv, kterým si řídí Olomoucký kraj při rozvoji škol. A bere ho smrtelně vážně. Proto aktuálně odstartoval projekt IDZ OK (Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji), který se během následujících čtyř let zaměří právě na rozvoj vzdělání v regionu.   

„Chceme, aby žáky a studenty škola nejen něco naučila, ale aby je také bavila, byla pro ně bezpečným prostředím a připravila je do života. Stejně tak podpoříme i pedagogy a implementační projekt tomu napomůže. Na jeho vzniku se podílela řada odborníků z oblasti školství a já jim za jejich práci a snahu moc děkuji,“ uvedl Aleš Jakubec, krajský radní pro oblast školství.

Kraj se tak v dalších letech zaměří hlavně na moderní trendy, které se ve školství teprve začínají prosazovat. Kromě už tradiční podpory řemeslných i studijních oborů klade IDZ OK důraz na aplikaci umělé inteligence v praxi a kybernetickou bezpečnost. Součástí záměru je i rozvoj pohybových aktivit na školách, podpora zdravého životního stylu, ale také růst podnikavosti u studentů a pedagogů.

Projekt zahrnuje nejen širokou spolupráci s pedagogy na středních a základních školách, ale pozornost soustředí rovněž na nejnižší stupeň vzdělávání. Důležitou aktivitou bude podpora budoucích učitelů a učitelek mateřských škol, protože právě ve školkách cesta dětí školním světem začíná.

„Plánované aktivity a výstupy se stanou všem pedagogům v kraji neocenitelným zdrojem informací, metodické podpory a sdílených zkušeností v dynamicky se rozvíjejících oborech vzdělávání,“ podtrhuje význam projektu Miroslav Gajdůšek, vedoucí odboru školství a mládeže Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Rozsáhlou skupinu plánovaných aktivit s velkým počtem zapojených škol bude Olomoucký kraj realizovat společně s partnery, kterými jsou Univerzita Palackého v Olomouci, Moravská vysoká škola Olomouc, Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje, Vysoká škola logistiky Přerov, Inovační centrum Olomouckého kraje a Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Přerov.