Nematematický pohled do světa matematiky

Matematika nemá mezi lidmi obvykle velmi dobrou pověst, je považována za náročnou a těžce pochopitelnou. Svět kolem nás se ale nečekaně často řídí matematickými zákonitostmi a schématy, aniž bychom si to uvědomovali.

Jedním z možných ideálních začátků, jak svět kolem sebe vnímat více „matematickýma očima“ jsou popularizační knížky Alexe Bellose, Alexova dobrodružství v zemi čísel a Alex za zrcadlem. Jejich autor vystudoval nejen matematiku, ale také filozofii, a je proto ideálně schopen propojit svět věd humanitních a přírodních. Bellos ve svých knihách ukazuje, že i problémy, které se tváří komplikovaně a matematicky složitě, lze podat srozumitelně a lehce a setrvávat přitom na pomezí vyprávění.

Autor se na mnoha praktických příkladech zabývá např. tím, jak my sami vnímáme čísla a jakou roli v našem životě hrají. Většina z nás má nějaké oblíbené číslo, na druhou stranu jsou také čísla „neoblíbená“. Například v japonštině a některých dalších jazycích zní slovo „čtyři“ stejně jako smrt, a lidé se tak čtyřce vyhýbají. Proto, jak Bellos poznamenává, v některých východoasijských hotelech nenajdete čtvrtá podlaží a v letadlech zase čtvrté řady. Z toho, jak náš mozek reaguje na různá čísla, těží prodejci, restauratéři nebo marketingoví specialisté.

V Bellosově knize Alexova dobrodružství v zemi čísel se seznámíte s počítačovým programem zvaným Hra života i se záludnostmi matematické logiky a exponenciálního růstu, o kterém jste slyšeli nejen na hodinách matematiky, ale i např. v souvislosti s epidemií Covid-19. Při čtení Bellosových knížek možná překvapivě zjistíte, že jste nějakým nepochopitelným způsobem pochopili svět komplexních čísel. V jedné ze závěrečných částí je rozebírána i noční můra mnoha studentů, integrální a diferenciální počet. Látka je ale podána takovým způsobem, že čtenář na svá případná studijní traumata snadno zapomene.

Řada částí Bellosových knih má přímě praktické využití. Např. Benfordův zákon, který říká, že v řadě číselných souborech začíná 30 % čísel jedničkou. Toto pravidlo v minulosti např. nepříjemně překvapilo některé podnikatele, kteří se rozhodli falšovat účetní knihy. Pomocí Eulerova čísla se v Bellosových knihách dozvíte, jak funguje složené úročení a jak si vybírat nejvýhodnější bankovní produkty.

Bellosovy knihy ukazují, v čem je matematika užitečná a inspirující. I přestože jsou probíraná témata velmi pestrá a různorodá, Bellosovi se je podařilo výborně provázat, což jen ilustruje, jak spolu jednotlivé matematické poznatky souvisí.


Autor článku: doc. RNDr. Martina PAVLAČKOVÁ, Ph.D.

Manažerka ústavu aplikované matematiky