Nové technologie nahradí část práce lékařů, říká Joseph Rosenblum

BEA campus Olomouc se stal 6. listopadu centrem světového zdravotnictví. Na konferenci Česko-izraelský inovační den, která byla realizována ve spolupráci s Moravskou vysokou školou Olomouc, se sjeli špičkoví experti na inovace a digitalizaci v medicíně. Představeny byly nové diagnostické metody nebo technologické invence.

Moderní technologie a objevy ve spojení s digitalizací zcela zásadním způsobem změní podobu zdravotnictví, jak jej známe dnes. V nedaleké budoucnosti nahradí část práce lékařů moderní diagnostické nástroje a umělá inteligence.

„V Izraeli se výzkum v oboru Life Sciences spojil s pokročilými digitálními technologiemi a strojovým učením. Všechny zdravotní pojišťovny disponují úplnou elektronickou kartotékou se záznamy o všech provedených úkonech a poskytnuté péči. Mají přístup do zdravotnických záznamů všech osob v Izraeli. To je samozřejmě podstatnou výhodou při budování datových úložišť a prediktivních modelů péče,“ říká izraelská expertka na digitální zdravotnictví Rachelle Kaye.

Česko-izraelského inovačního dne se zúčastnilo více než 140 odborníků na inovace ve zdravotnictví

Podle izraelských odborníků je tradiční způsob poskytování zdravotní péče vystaven řadě tlaků. Populace stárne, lidé očekávají okamžitou a nejmodernější péči. Na druhé straně rychle roste rozsah potřebných medicínských znalostí a neexistuje způsob, jak do budoucna zajistit dostatek lékařů, kteří by uspokojili poptávku. Moderní pacient chce rychlou zdravotní péči, nejlépe doma a s minimální tolerancí pro chyby a dlouhé čekání. „To vše je v pozadí gigantické změny v medicíně a zdravotní péči. Nejmodernější technologie, digitální řešení a počítače začínají pracovat po boku lékařů a postupně nahradí řadu úkolů, které dnes řeší odborníci,“ myslí si Joseph Rosenblum z inkubátoru eHealth Ventures.

Odborníků na Parkinsonovu nemoc je málo. S diagnostikou pomůže nový software

Jednou z oblastí, které byly na konferenci řešeny, se staly nové diagnostické nástroje. Česká společnost TESCO SW na akci představila software pro určení různých onemocnění mozku od Parkinsona po depresi. Dle slov Romany Skála-Rosenbaum, která pomáhá v českém prostředí šířit povědomí o Parkinsonově nemoci, díky novému softwaru stoupne procentuální úspěšnost správné diagnostiky choroby. To přinese snížení nákladů na léčbu a podepíše se to i pod psychickým stavem pacientů, kteří při špatné diagnostice často žijí v nejistotě.

Izraelská společnost EfA Technologies představila prototyp ruční laboratoře pro rychlé vyhodnocení krevního obrazu. „Našim cílem je umožnit rychlou diagnostiku zdravotního stavu pacienta například i obvodním lékařům. Ti nebudou muset posílat pacienty do velkých zdravotnických center, kde vyhodnocení výsledků trvá řádově i několik dní či týdnů,“ zmiňuje Yoel Ezra ze společnosti EfA.

Jinou oblastí představených inovací jsou léčebné přístroje či pomůcky pro postižené, které využívají digitální technologie s umělou inteligencí. Mark Milton-Edwards ze společnosti Teva Pharmaceuticals, který je odborníkem na digitální terapii a roli umělé inteligence a strojového učení při péči o pacienty, představil digitální inhalátor. Digitální čtecí zařízení ORCAM s prvky umělé inteligence, které bylo součástí doprovodného programu, zase efektivně pomáhá nevidomým a slabozrakým všech věkových kategorií a zrakových postižení.

Izraelské know-how pomůže českému zdravotnictví

„Česko izraelské inovační dny pomáhají k přenosu znalostí z jednotlivých oblastí česko-izraelské spolupráce napříč regiony a naším cílem je vytvořit lokální příležitost pro nové podnikatelské nebo výzkumné projekty,“ říká prezident Česko-izraelské smíšené obchodní komory Pavel Smutný. I díky komoře se zdravotnictví stalo v loňském roce jednou ze strategických oblastí česko-izraelské spolupráce.

„Oblast Smart Healthcare je zásadní ve svém potenciálu zlepšit kvalitu života mnoha lidí prostřednictvím nejnovějších technologií. Věřím, že setkání odborníků z Izraele jako Startup Nation a České republiky jako Country for the Future povede ke spolupráci, která zlepší péči o zdraví, nejdůležitější aspekt našich životů,“ uvedl izraelský velvyslanec Daniel Meron.