Nový akademický rok 2023/2024 zahájen

Slavnostní zahájení AR 2023/2024 na Moravské vysoké škole Olomouc, proběhlo v její aule dne 25.10.2023 za účasti akademické obce a studentů. Setkání bylo zahájeno hymnou České republiky. V průběhu vystoupilo vedení školy, manažeři ústavů a prorektoři s příspěvky o stavu rozvoje školy. Významným hostem zahájení byl hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek, který zdůraznil význam Moravské vysoké školy Olomouc pro hospodářský rozvoj Olomouckého kraje a ocenil její spolupráci s krajem. Setkání bylo slavnostně zakončeno studentskou hymnou Gaudeamus Igitur. Nový akademický rok přináší mnoho příležitostí a výzev, a proto přejeme všem studentům hodně zdraví, radosti a úspěchů!