MVŠO získala jako první soukromá VŠ v ČR ocenění HR Award

MVŠO se jako první soukromá vysoká škola v ČR může pochlubit prestižním evropským oceněním HR Award v oblasti řízení lidských zdrojů a vědecké excelenci. Jak uvádí rektorka MVŠO, přinese tato evropská známka možnost přilákat erudované akademiky ze zahraničí, kde je ocenění jedním z klíčových faktorů kvality instituce a rovněž otevřít cestu k získání nových grantových projektů.

Evropská komise uděluje ocenění HR Award za péči o lidský kapitál ve vědeckém prostředí. Prestižní ocenění garantuje záruku evropské kvality péče o zaměstnance, maximální otevřenost a transparentnost výběrových řízení a standard kvality pracovního prostředí.

Ještě na sklonku roku 2018 se tímto titulem nemohla pochlubit žádná výzkumná organizace či vysoká škola v ČR. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto podpořilo české instituce, aby o ocenění usilovaly. Jako vůbec první se to podařilo Mendelově univerzitě v Brně, na kterou navázaly další velké veřejné instituce jako Masarykova univerzita, Univerzita Karlova nebo Fyzikální ústav Akademie věd. V jejich stopách nyní ziskem ocenění kráčí i MVŠO, která se svým počinem vstoupila na mezinárodní trh v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu a zařadila se po bok světových univerzit jako jsou Cambridge University (zisk 2010) nebo Oxfrord University (2012).

Pro MVŠO znamená zisk ocenění posun do společnosti vědecké smetánky, a především možnost zapojit se do kvalitních mezinárodních projektových konsorcií a rozšířit tak možnosti zahraniční spolupráce. Ta je jedním z pilířů celé koncepce HR Award, která se snaží efektivně propojovat evropské vysoké školy a výzkumné instituce a zviditelňovat lídry v oblasti vědy a výzkumu.