Olomouc centrem mezinárodní akademické spolupráce

Ve dnech od 27. až 28. dubna proběhla na Moravské vysoké škole Olomouc akce Středoevropská akademická iniciativa. Rozvíjí spolupráci výzkumných týmů MVŠO a vysokých škol v Polsku, Litvě, Slovensku, Maďarsku, Ukrajině, Turecku a Izraeli. Akce navazuje na dlouholeté mezinárodní aktivity MVŠO, rozšiřuje loňský projekt podpořený Visegrádským fondem, který byl věnován digitálním inovacím ve zdravotnictví.

Mezi klíčové oblasti partnerských projektů patří rodinné podnikání, start-upy, strategický management a inovační ekosystémy se zaměřením na zdravotnictví. “Chceme, aby se Olomouc stala centrem spolupráce vysokých škol a firem a jednou z oblastí je středoevropský region. Platí to pro oblast vzdělávání i výzkumu,” uvedla Jitka Lidaříková, prorektorka MVŠO pro strategická partnerství.  Hybridního setkání se vedle domácích a zahraničních akademiků zúčastnili také odborníci z britské Cormack Consultancy Group, kteří sdíleli své zkušenosti z realizace mezinárodních projektů.

Významné příspěvky prezentovali izraelští partneři v oblasti propojení vědy a businessu, se kterými na MVŠO spolupracuje Centrum česko-izraelských inovací a partnerství.  „Pokud chce dnes někdo uspět v oblasti mezinárodních vědecko-výzkumných projektů, pak musí mít silnou vizi strategického rozvoje, kterou MVŠO má, a je výrazně propojena s konkurenceschopností regionu,“ řekl Roger Horam z britské Cormack Consultancy Group.

Letošní setkání Středoevropské akademické iniciativy navazuje na osmý ročník International Weeku, který domácím a zahraničním studentům MVŠO nabídl řadu přednášek zahraničních vyučujících, networkingových aktivit a workshopů.