Panelová debata „Domácí eHealth startupy a andělští investoři“

Ve středu 13. března se v BEA centru Olomouc konala panelová debata zaměřená na téma domácích startupů v oblasti eHealth a andělské investory. Debatu organizovalo Centrum česko-izraelských inovací a partnerství Moravské vysoké školy Olomouc ve spolupráci s Inovačním centrem Olomouckého kraje a digitálním inovačním hubem DIGI2Health, který je spojen s Vědeckotechnickým parkem Univerzity Palackého v Olomouci.

Debatu zahájil a moderoval Tomáš Jelínek, manažer Ústavu inovací ve zdravotnictví MVŠO. Pozvání přijali tři zástupci světa startupů: Martin May (Oscillator Labs), David Skála (Kardi AI) a Radim Šlachta (mySASY) a pohled investorů reprezentovali Miloš Dendis (Dendis Capital) a Petr Šíma (DEPO Ventures). Na úvod debaty vyzdvihli její účastníci své podnikatelské spojení s Olomoucí a ocenili její rostoucí význam v oblasti startupů.

V průběhu debaty se účastníci věnovali řadě zajímavých a aktuálních témat z oblasti eHealth, např. problematice komercionalizace vědeckých výsledků, specifikům v oblasti zdravotnictví (regulace, certifikace) a roli AI.

Účastníci rovněž zmínili řadu výzev, se kterými se setkali jak v roli startupistů, tak investorů: důležitost prezentace projektů před investory, sledování konkurence, specifika českého trhu a expanzi na evropský a celosvětový trh. Podělili se také o své osobní zkušenosti s hledáním investora pro své projekty.

Na závěr debaty se naši hosté věnovali výzvám spojeným s podnikáním obecně. Povzbudili publikum, ve kterém byli jak studenti a akademici MVŠO, tak odborná veřejnost, aby se i přes nutnost riskovat a věřit si při zakládání podnikání nebáli být vizionáři.