Petr Malčík a jeho stavba sportovních modelů letadel

Zatímco někdo v letadlech závodí přímo z kokpitu, student MVŠO Petr Malčík svá precizně sestavená letadla, s nimiž obráží i mezinárodní akce, ovládá ze země. A daří se mu, což potvrzuje i úspěšné obhájení diplomové práce, která pojednává o tom, jak se taková funkční letadla staví.

V uplynulém týdnu proběhly první obhajoby diplomových prací navazujícího magisterského programu Ekonomika a managment. Během dvou let studia odvedli současní diplomanti obrovský kus práce a z mnohých bakalářů se během této doby stali suverénní profíci s velkým přehledem. To potvrzuje i docent Adam Pawliczek, který je garantem studijního programu. „Jsem mile překvapen kvalitou práce i odbornou vyzrálostí mnohých diplomantů, snad se můj dojem potvrdí i u státních zkoušek.“ 

Mezi velmi zdařilé diplomové práce, které byly v minulém týdnu obhajovány, patří např. podnikatelský záměr Bc. Petra Malčíka k rozvoji firmy na stavbu velkých funkčních modelů letadel. Ty mohou mít vedle sportovního využití i význam v oblasti specializované armádní techniky, která má v České republice dlouholetou tradici. „Podpora takovýchto projektů přesně zapadá do excelence Podnikání, kterou na MVŠO usilujeme rozvíjet.“, dodává doktor Stefan Kolumber, manažer Ústavu podnikové ekonomiky. 

Petr Malčík a jeho bratr, se kterým založil firmu Malco, již nyní slaví světové úspěchy a řadí se mezi naprostou špičku ve své kategorii. Plody své dlouholeté práce na vývoji modelu Panter sklidili na Mistrovství světa konaném v Trnavě, kde reprezentovali Českou republiku a ve velké mezinárodní konkurenci dosáhli na skvělou druhou příčku. 
„Podpora takovýchto projektů přesně zapadá do excelence Podnikání, kterou na MVŠO usilujeme rozvíjet.“
Štefan Kolumber, manažer ÚPE

Ambicí nově vznikající firmy jsou však nejenom dílčí úspěchy, ale dlouhodobě obsazovat přední příčky na všech podnicích, kde budou jejich letadla startovat. Za účelem naplnění tohoto cíle aktuálně jednají o spolupráci s českým a německým reprezentantem, kteří by mohli malou regionální firmu z Mariánského Údolí dostat na světovou mapu výroby leteckých modelů. Koneckonců jak ve své diplomové práci sám Petr Malčík zmiňuje: „Lidé si rádi kupují letadla, která vítězí.“

Přejeme mu tedy mnoho úspěchů na české i mezinárodní scéně. Je vidět, že vykročil tím správným směrem.