Přednáška odborníka na behaviorální ekonomii

Dne 6. 3. 2022 proběhla na MVŠO devadesátiminutová přednáška izraelského odborníka na behaviorální ekonomii, Dr. Guye HochmannaReichman University, se kterou MVŠO v prosinci 2022 podepsala memorandum o porozumění. Tento odborník, který působil v USA a spolupracoval s takovým odborníkem v oblasti behaviorálních studií, jakým je prof. Dan Ariely, studentům a pracovníkům MVŠO přednášel na téma Physiological and emotional reactions to moral behavior. Kromě teoretických vysvětlení souvisejících s tímto tématem naše posluchače Dr. Hochmann seznámil také s výsledky svých výzkumů v oblasti důvodů a pocitů různých skupin lidí při nepoctivém jednání.

Tato přednáška byla součástí vědeckovýzkumné spolupráce Dr. Hochmanna s pracovníkem UMA, Dr. Ameirem. Studenti MVŠO hodnotili přednášku velmi pozitivně ihned po skončení. Sami vyzdvihli význam přednášek zahraničních partnerů a projevili zájem o další realizaci podobně zaměřené přednášky zahraničních odborníků.