Příležitosti a úskalí start-upovského podnikání

V zimním semestru 2022/2023 probíhá druhým rokem výuka volitelných předmětů Start-up a Start-upovské podnikání, ve kterých mají studenti možnost potkat úspěšné start-upisty a podnikatelé z Olomouckého kraje. Podnikatelé vstupují do výuky jako mentoři, ale také poskytují rozhovory a účastní se diskusních fór se studenty. První rozhovor zaměřený na zkušenosti s vlastními start-upovskými projekty poskytl Mgr. Tomáš Dragon, který bude zároveň součástí poroty hodnotící podnikatelské záměry studentských týmů. Věřím, že odpovědi na otázky Vás povedou k zamyšlení nad vlastním podnikáním a uvedené zkušenosti, postřehy a doporučení budou pro Vás významnou inspirací.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Autorka článku a rozhovoru: doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D. 
Manažerka Ústavu ekonomiky a managementu

Proč jste se rozhodl pro dráhu start-upisty a jaké projekty v současné době realizujete?
Podnikání mě zajímalo odjakživa a vize rodinné firmy tuto skutečnost jen podpořila. V současné době se zaměřuji na projekt Zarezervuj.si a mou vlastní značku oblečení Tomáš Dragon.

Vaše projekty realizujete na regionální, národní nebo mezinárodní úrovni?
Jak se říká – vždy je nutné někde začít. Projekty jsou tedy nyní ve fázi regionální úrovně s intencí expanze.

Kde hledat inspiraci pro nové inovativní podnikatelské nápady a co konkrétně bylo inspirací pro Vás?
Tuzemský trh je plný zajímavých podnikatelských koncepcí, potažmo podnikatelů, u kterých můžeme načerpat inspiraci. Nicméně praxe je taková, že spousta lokálních podnikatelů přebírá inspiraci ze zahraničních projektů a snaží se o aplikaci podobného byznys modelu v našich místních podmínkách. Moje projekty většinou vznikly vždy díky nějakému zajímavému networkingu s jinými podnikateli či vznikly z podstaty věci a vlastní potřeby/nedostatku možností na trhu.

Máte nějaký vzor v osobnosti podnikatele v Olomouckém kraji, v ČR nebo ve světě?
Nechci raději jmenovat žádné konkrétní lidi. Ještě by se mohl někdo urazit, že jsem na něj třeba zapomněl. Osobně žádný konkrétní podnikatelský vzor nemám. Mám povědomí o úspěšných lidech nejen z našeho regionu, respektuji je a vážím si jich. Každopádně si myslím, že je lepší být zaměřen spíše na sebe a sám sebe vnímat jako vzor. Při velké fixaci na konkrétní osobu/y může dojít k jakémusi zaslepení, demotivaci při neúspěchu a klonování dané osoby v sebe sama. Chcete přeci, aby si lidé pamatovali vás kvůli vám, a ne jako napodobeninu někoho jiného, „známějšího“.

Co je pro zhmotnění podnikatelského nápadu do podoby podnikatelského záměru nejdůležitější?
Mít na to čas. Dokázat pracovat systematicky, schematicky, být člověk s dobrou představivostí, najít si tu správnou inspiraci/šablonu a hlavně umět se (svůj nápad) kriticky zhodnotit. Nezapomenout si vhodně rozvrhnout jednotlivé kroky a vývoj projektu.

Na co by se měli začínající podnikatelé při zpracování podnikatelského záměru zaměřit, jakou strukturu podnikatelského záměru doporučujete?
Určitě bych doporučil najít si vhodnou šablonu. Ideálně takovou, kterou pak lze využít v rámci například žádosti o úvěr v bance, při různých start-upových soutěžích a podobně. Ve svém plánu byste neměli vynechat zmínku o vaší konkurenční výhodě, nezapomenou na finanční plán a také personální zabezpečení celého projektu.

Jak jste si ověřoval potenciální zákazníky u svých podnikatelských nápadů? A co průzkum trhu z pohledu konkurence?
Díky mé účasti na setkáních různých podnikatelských klubů jsem zjišťoval zpětnovazební reakce formou rozhovoru. Jinak jsem většinou vždy dal nějaké zadání svým virtuálním asistentkám, které například vytvořily strukturovaný dotazník a šířili jej prostřednictvím různých skupin na sociálních sítích a podobně.

Zároveň je vhodné zjistit, kdo je vaše konkurence a trošku si ji prověřit z vícero hledisek – například jaké služby nabízí, jsou stejné jako ty vaše nebo ne, co recenze zákazníků (pozitivní/negativní) a takto bych mohl pokračovat dál.

Kde získat pro rozjezd podnikání peněžní prostředky? Účastnil jste se nějakých podnikatelských soutěží? Využil jste Startovač, crowdfunding nebo úvěr?
V průběhu mé podnikatelské činnosti jsem narazil na různé možnosti financování. Osobně jsem vždy preferoval financování projektu vlastnímu zdroji. Ono je totiž vždy „něco za něco“. Peníze jen tak samy od sebe nepřiletí. Hlavní je držet se při zemi a nemít velké oči.

Jak dlouho trvalo, než vaše start-upovské projekty začaly generovat zisky?
Počítejte v řádech měsíců až let. Záleží, v jaké fázi vypustíte váš produkt, zda to pořád odkládáte, protože s ním nejste 100% spokojení a pořád investujete do dalších upgradů, i když to není třeba v tom daném okamžiku relevantní, nebo vypustíte nějakou beta verzi, která vám může postupně alespoň z časti generovat nějaké zisky.

Je marketing důležitý při rozjezdu podnikání a jakou formu konkrétně doporučujete?
Marketing vždycky byl nedílnou součástí podnikání. I když někdo bude třeba tvrdit, že není potřeba, tak se plete. Bez marketingu to prostě nejde. Vždy si nějakou část finančních prostředků alokujte pro tuto oblast. Problém může být trochu v tom, že v rámci marketingu je to buď anebo. Může se stát, že jako začínající podnikatel neuvidíte výsledky marketingu tak rychle, jak očekáváte, a budete z toho zklamaní. Nebude se vám poté chtít dále do této oblasti investovat. Je potřeba nastavovat, zkoušet, testovat, modelovat a propracovat se dle analýz a statistik k tomu nejlepšímu a pro vás nejefektivnějšímu způsobu.

A jaké nástroje marketingu využíváte u rozvíjení již existující start-upovských projektů?
Využívám především sílu sociálních sítí a případně off-line marketingu ve formě různých typů letáků, bannerů a podobně.

Prezentoval jste svůj podnikatelský záměr před investorem? Jaká jsou Vaše doporučení na dobrou prezentaci?
V minulosti prezentoval. Důležité je umět vyjádřit svou vizi, umět přijmout jeho zpětnou vazbu a mít připravené argumenty na potenciální otázky, které mohou z jeho strany přijít. Vhodné je mít také v ruce nějaká (reálná) čísla a samozřejmě vědět, co můžete investorovi nabídnout z vaší strany. Nezapomeňte si za svým nápadem a projektem stát.

Vznik start-upů je podporováno podnikatelskými inkubátory a vědeckotechnickými parky, přičemž existují i v Olomouci. Využil jste někdy jejich služby?
Vím o tom, ale jejich služby jsem nikdy nevyužil.

Co podle Vás nejvíce podporuje vznik, rozvoj a existenci start-upů vůbec?
Myslím si, že velkou roli v tom hrají moderní (digitální) technologie. Spousta startu-upů se věnuje technologickým tématům, vývoji různých webových/mobilních aplikací a podobně. Navíc jsou zde různé, často hojně medializované, podpůrné programy a centra, o kterých jste se zmiňovala v předchozí otázce. Díky sociální sítím mohou mladí lidé číst a vidět různá videa o úspěšných podnikatelích, kteří vymysleli nějaký zajímavý projekt, prodali jej do zahraničí a vydělali díky tomu velké peníze v řádech milionů dolarů. To je také pěkná motivace něco začít tvořit.

Znáte nějaké start-upisty v Olomouci, scházíte se nebo dokonce spolupracujete?
Znám se spíše s již zaběhlými podnikatelskými veterány a s těmi se občas scházím. S některými jsme dobrými přáteli, a dokonce jsme již spolupracovali na nějaké úrovni nebo spolupracovat budeme.

Jaké vlastnosti start-upisty jsou hnacím motorem pro rozjezd podnikání?
Nebojácnost, dravost, vizionářství, schopnost nenechat se odradit při prvním neúspěchu a samozřejmě komunikativnost.

Jaké hlavní překážky musí začínající podnikatel překonat?
Musí překonat finanční problémy, personální problémy i znalostní problémy, při kterých zpracovává velké množství informací a zkoumá nejrůznější parametry/zákony/vyhlášky a podobně.

Máte nějaká doporučení pro začínající podnikatele? Nějaké desatero?
1. Nenechte se odradit.
2. Poučte se z neúspěchu.
3. Někdy místo na čísla dejte raději na svůj pocit.
4. Neodkládejte věci na zítřek.
5. Plánujte dopředu.
6. Dělejte si poznámky.
7. Nechovejte se megalomansky a nerozhazujte první vydělané peníze.
8. Nezapomínejte na pokoru a skromnost.
9. Buďte sami sobě vzorem a rozvíjejte nejen byznys, ale také vaši vlastní osobnost.
10. Myslete kriticky a kritiku od nerelevantních osob vypouštějte z hlavy.

Rozhovor je součástí projektu realizovaného ve spolupráci s městem Olomouc.