Proběhla závěrečná diseminační akce projektu BESPOKE

Dne 21. 3. se na MVŠO pod záštitou doc. Adama Pawliczka konala závěrečná diseminační akce mezinárodního Erasmus+ projektu BESPOKE. Akce byla určená zaměstnancům firem BEA centra i široké veřejnosti. Předmětem bylo seznámení účastníků s cíli, obsahem a průběhem projektu BESPOKE. Účastníci se seznámili se základy úspěšných DPTP prezentací (Digital Pitch Type Presentations) a následně byli informováni o průběhu pilotního natáčení, práci studentů a nejlepších výstupech. Na účastníky také čekalo bohaté občerstvení. Příprava a nácvik užitečných DPTP prezentací bude na MVŠO začleněna do výuky anglického jazyka, čímž se výstupy projektu dostanou k širokému okruhu studentů.