Projekt BESPOKE se blíží ke konci

Dne 11. 3. 2024 se doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D. v polském Krakově zúčastnil závěrečného mezinárodního projektového setkání v rámci Erasmus+ projektu BESPOKE. Setkání se dále zúčastnili zástupci zahraničních partnerů: WSEI (Polsko), BBU (Maďarsko), THWS (Německo) a DHBW (Německo). Téměř všechny projektové aktivity již jsou úspěšně naplněny a projekt se zdárně blíží ke svému závěru.

Dne 21. 3. ve 12:00 hod. se bude na MVŠO konat diseminační setkání k projektu určené zaměstnancům BEA centra Olomouc i široké veřejnosti. V případě zájmu se můžete na setkání přihlásit na e-mailové adrese: daniel.nemec@mvso.cz.

Příprava a nacvičování užitečných DPTP prezentací (Digital Pitch Type Presentations) bude dále na MVŠO rozvíjena prostřednictvím začlenění do výuky anglického jazyka.