Projekt BESPOKE: Zlepšení prezentačních schopností studentů a posílení spolupráce

Členové ústavu managementu Moravské vysoké školy Olomouc, doc. A. Pawliczek a Ing. R. Šmilňák, se minulý týden v rámci mezinárodního projektu BESPOKE vypravili do německého Lörrachu. Déle než rok trvající spolupráce v rámci programu Erasmus+ s kolegy z univerzit v Budapešti, Würzburgu, Krakově a Lörrachu začíná přinášet své ovoce. Cílem projektu je zlepšit prezentační schopnosti studentů a rozšířit tak jejich možnosti uplatnění v profesním životě. Inovativní přístupy k prezentování vyplývající z projektu zahrneme na MVŠO do předmětu Logistický management již letos v zimním semestru. Během návštěvy se kromě pracovních setkání naskytla i možnost prohlédnout si švýcarské město Basilej a navštívit architektonicky zajímavé středisko významné nábytkářské firmy. Setkání přineslo prohloubení mezinárodní spolupráce MVŠO.