Projekt COMMITTED a školení zástupců malých a středních podniků

Závěrem zimního semestru proběhlo na MVŠO pod vedením našich vyučujících školení zástupců malých a středních podniků. Toto školení bylo realizováno v rámci projektu COMMITTED a zaměřilo se na problematiku zboží dvojího užití. Projekt nadále pokračuje a společně s našimi zahraničními partnery směřujeme k posílení znalostí pracovníků malých a středních podniků a jejich přístupu v oblasti nakládání se zbožím dvojího užití a jeho dopadů jak na akademickou sféru, tak i rizika v oblasti soukromého podnikání.

Děkujeme všem zúčastněným za jejich aktivní účast a zájem o toto téma. Během školení jsme nejen poskytli užitečné informace, ale také jsme společně diskutovali o praktických problémech a kauzách, které proběhly v médiích.

Výstupy projektu zpřístupněny pro zájemce

Jedním z klíčových výstupů naší práce je vytvoření manuálu nazvaného "Deemed Export in Academia for International Business Educators". Tento manuál představuje komplexní zdroj informací a nástrojů pro pedagogy a pracovníky soukromé sféry, kteří se zabývají problematikou mezinárodního obchodu v kontextu zboží dvojího užití.

Rovněž jsme vytvořili e-learningový materiál, který školí zájemce interaktivní a zajímavou formou a zároveň poskytuje další užitečné informace pro všechny zainteresované strany. Tento e-learningový materiál je nyní k dispozici případným zájemcům.

V případě zájmu se prosím obraťte na členy týmu, kteří Vám přístup ke školícím materiálům zprostředkují.

JUDr. Zuzana Vylegalová, MBA (zuzana.vylegalova@mvso.cz)
doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D. (adam.pawliczek@mvso.cz)
Mgr. Michaela Koutná
Ing. Daniel Němec