Propojení teorie s praxí v podnikání v oblasti nápojů

Na Moravské vysoké škole Olomouc je propojení teoretických konceptů s praktickými aplikacemi klíčovým prvkem studijního programu. V akademickém roce 2023/2024 jsme v předmětu Podnikání měli jedinečnou příležitost spolupracovat s firmou SNOWBALL s.r.o. , která se specializuje na výrobu bio a craft limonád, prémiových toniků, ovocných moštů a bio sirupů od roku 2016.

Majitel firmy, Tomáš Krumpholz, MBA, zadal studentům 1. ročníku bakalářského studijního programu Ekonomika a management dva konkrétní úkoly v rámci jejich semestrálních prací. Prvním bylo hledání inovativních způsobů rozšíření výrobního sortimentu využitím současného strojového parku, druhým bylo přemýšlení o prezentaci firmy prostřednictvím sociálních sítí.

Výsledky semestrálních prací byly ohodnoceny a vybrány tři nejlepší práce, které vynikly svými originálními nápady a proveditelností v praxi:

  1. Viktorie Štenclová a Jakub Vítek – propagace nápojů prostřednictvím sociálních sítí.
  2. Eliška Švestková a Jakub Roháček – návrhy na energy drinky a ledové čaje.
  3. Karolína Vykydalová a Michaela Škanderová – influencer marketing.

Vyhodnocení prací proběhlo 9. května, a navíc pro ostatní studenty byla firmou zorganizována soutěž s atraktivními cenami.

S T. Krumpholzem jsme následné diskutovali a požádali jsme jej, aby zhodnotil v rozhovoru spolupráci s Moravskou vysokou školou Olomouc:

Jaké aspekty vás nejvíce zaujaly na nejlepších studentských pracích a jak jsou inspirativní pro vaše podnikání?

Nejvíce mě zaujal originální přístup studentů ve všech odevzdaných pracích. Vidím zde množství příležitostí pro značku Bohemsca. Studenti dobře zmapovali firmu a připravili skutečně různorodé nápady na její rozvoj, a to vše i se zpětnou vazbou ze strany trhu a potenciálních zákazníků. Inspirovaly mě i finalizace návrhů a jasný pohled studentů, kterým směrem by se Bohemsca měla ubírat.

Jakou roli podle vás hraje praktická výuka v rámci studia?   

Dle mého názoru je praktická část výuky pro studenty nástrojem, kde mohou své teoretické znalosti přetavit teoretické znalosti do reality, což se na MVŠO realizuje.  Studentům určitě praktické zkušenosti získané na MVŠO pomohou k rozhodování pro volbu a směr dalšího jejího posunu z teorie do praxe.

Jak hodnotíte spolupráci při řešení zadaného úkolu s Moravskou vysokou školou Olomouc?

Děkuji doc. Ing. Jindře Peterkové, Ph.D. za její nasazení získat pro studenty možnost spolupracovat s firmou Bohemsca a řešit úkoly, které jsou pro moji firmu aktuální. Patří jí velké poděkování za možnost diskuse se studenty a získání originálních (a v řadě případů i proveditelných) nápadů od studentů, které byly předloženy v semestrálních pracích. Navíc nabízím studentům absolvování odborných praxí v naší firmě a těším se na další spolupráci.