Robotizace a automatizace člověka prozatím nenahradí, tvrdí doktor Kolumber

Jak efektivně řídit firmu v automobilovém průmyslu a jak se na tomto segmentu promítne technologický rozvoj nám prozradil odborník na automotive, doktor Štefan Kolumber, manažer Ústavu podnikové ekonomiky.

Logistika 4.0 pomáhá firmám plánovat produkci

Základním předpokladem pro perfektně fungující továrnu je naprostý přehled o logistických tocích zboží. Ani ti nejmodernější roboti totiž firmě nepomohou, když do závodu nedorazí materiál. Logistická podpora výroby a moderní distribuční logistika již v aktuálních debatách o čtvrté průmyslové revoluci dostaly svůj přídomek – mezi odborníky se tak hovoří o Logistice 4.0 nebo tzv. chytré logistice.

Počet procesů stoupá, důležitá je transparentnost a decentralizace rozhodování

Hlavní principy chytré logistiky se v mnoha ohledech protínají s principy Průmyslu 4.0, ovšem těmi nejdůležitějšími jsou transparentnost informací a decentralizace rozhodování. To, že efektivní řízení logistiky vyžaduje především perfektní dohledatelnost, samozřejmě platí již dnes, ale Logistika 4.0 tento požadavek posouvá o úroveň výše. Díky on-line sledovatelnosti a okamžitému přístupu k těmto informacím je možné logistické procesy nebývalou měrou zlepšovat. Logistické firmy mohou již dnes pomocí moderních systémů plánování přepravy jenom zadat místa a časy vykládky a nakládky automobilových komponentů a systém na základě nasbíraných informací vytvoří ideální trasy pro nákladní flotilu. Díky přesnému plánu pak šetří nejen na palivu, nákladech na provoz flotily a mzdových nákladech, ale zároveň zkracují časy dodávky.

Chytrá logistika pomůže firmám zefektivnit zásobování

Stále však jde o řešení, kdy plánování nefunguje zcela automaticky, ale každý den se chystá nový plán. Vizí chytré logistiky je absolutní propojenost silniční techniky, plánovacích softwarů, skladových systémů a například dat o silničním provozu nebo počasí, kdy budou trasy plánované podle aktuální situace zcela automaticky.

Absolutní visibilita uvnitř továrny je nutným předpokladem pro nastupující trend individualizované výroby, kdy každý dokončený produkt splňuje parametry přesně podle požadavků zákazníka. Propojené výrobní a skladové systémy musí přesně vědět, kde, kdy a v jakém množství je konkrétní součástka, aby tento moderní přístup k výrobě byl vůbec realizovatelný.

V interní logistice je proto z hlediska sledovatelnosti nejdůležitější perfektně nastavený systém značení materiálů a snímání informací v rámci celého interního logistického toku. Je nutné vhodně zvolit technologii značení všech komponentů vstupujících do výrobního procesu. Optimální varianta je, když materiál již přichází označený od dodavatele a výrobce tak šetří čas i náklady spojené s označením materiálu. Další investicí je pořízení zařízení, která jsou schopná přečíst informaci z materiálu, jež vstupuje do výroby, ideálně v každém kroku výrobního procesu. Posledním a nejpodstatnějším předpokladem plné visibility je zvolení vhodného systému pro sledování výroby.

Řada dodavatelských firem v ČR se honosí tím, že již naplňují principy Průmyslu 4.0. co znamená přechod k modernějším způsobům řízení logistických toků.

Jedním ze zřetelných aktuálních trendů v logistice segmentu automotive je snaha o snižování provozních nákladů v oblasti příjmu a skladování zboží.

Lidský faktor v automatizované Logistice 4.0 nezmizí. Změní se jen požadavky na vzdělání

V Logistice 4.0 ale lidská práce nikdy nevymizí úplně. Řadu manuálních úkonů budou sice moci provádět robotické systémy, ale jemnější manuální práci, údržbu, programování a strategické řízení budou stále mít na starosti lidé. Zásadním způsobem se ale promění požadavky na jejich kvalifikaci a na tento fakt musí zareagovat i české školství. Přestože moderní továrny jsou již dnes vybavené různými asistenčními systémy, které prostřednictvím displejů dávají jednotlivým pracovníkům přesné informace o tom, jak postupovat při konkrétním kroku výroby, budou firmy v budoucnu zcela jistě vyžadovat i u dělníků alespoň minimální technické vzdělání.

Robotizace pomáhá s efektivním nakládáním s materiálem

Z hlediska nástupu robotů je zásadním principem Průmyslu 4.0 decentralizace rozhodování. Moderní stroje budou autonomní jednotky, které se na základě dat dostupných z informačních systémů budou rozhodovat samy. Robot tak může například určit, které zboží má z hlediska výrobního plánu při vykládce z kamionu přednost, a pokud je zakázka opravdu urgentní, rozhodne, že se materiál má doručit přímo na linku.

Klíčovým faktorem je čas. Proto se výroba přesune blíže ke spotřebitelským trhům

S příchodem dostupnějších a vyspělejších technologií se již dnes proměňují globální dodavatelské řetězce. Iniciativa Průmyslu 4.0 vznikla coby snaha zatraktivnit vyspělé trhy pro velké globální výrobce. Investicemi do moderních technologií je možné nahradit nákladnou manuální práci, čímž se smazává hlavní výhoda offshoringových zemí. Zákazníci navíc požadují přizpůsobené produkty ve stále kratších časech. Dá se tak očekávat, že se výroba, respektive finalizace produktů – aut bude postupně přesouvat blíže ke spotřebitelským trhům.

Zjednodušení dopravy umožní firmám investovat do rozvoje

Postupný návrat výroby zpět do Evropy bude mít za následek snižování přepravních nákladů a tím pádem i vlivu dopravy na životní prostředí. Díky blízkosti dodavatelů k výrobcům se ještě zmenší výše skladových zásob, firmy tak nebudou mít tolik kapitálu vázaného v zásobách a budou moci investovat do další modernizace. Nelze ale očekávat, že změna přijde ze dne na den. Vývoj nových logistických řešení je přece nikdy nekončící proces.