Rozhovor s Petrou Pšenicovou

Třetí rozhovor v rámci předmětu Start-up a Startupovské podnikání se uskutečnil s paní Mgr. Petrou Pšenicovou. Se studenty sdílela své zkušenosti z podnikání z oblasti vedení kurzů flamenca včetně vlastní umělecké činnosti v tomto tanci a v oblasti prodeje švýcarské bylinné kosmetiky. 

Autorka rozhovoru: doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.

Co Vás inspirovalo k podnikání?
Od dětství jsem závodně tancovala. V roce 2004 jsem se začala věnovat intenzivně flamencu a krátce na to i lektorské činnosti. Studovala jsem sociální práci a 12 let pracovala v neziskové organizaci, především jako vedoucí nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. I když přicházely úvahy o podnikání, převážil strach a pocit „jistoty“, kterou nabízel zaměstnanecký poměr.

V roce 2016 jsem o práci přišla, ale zároveň tak byla volná pro nový život. Týden na to, co mě vyhodili z práce, přišla nabídka na představení z Národního divadla v Bratislavě a já mohla říct „ANO“. Vše se dělo, jak má a já se rozhodla, že půjdu svou svobodnou cestou podnikatele. Rozšířila jsem taneční kurzy v Olomouci, Prostějově a Bruntále. A intuitivně jsem cítila, že se chci věnovat éterickým olejům. Vtom přišla nabídka z Justu a já věděla, že je to ta správná cesta.

V jakém oboru realizujete podnikatelskou činnost? A jak dlouho podnikáte?
Podnikám 6 let. Vedu kurzy flamenca a také se věnuji vlastní umělecké činnosti v tomto tanci. Jsem také odborná poradkyně ve firmě Just v České republice. Jde o přímý prodej špičkové švýcarské bylinné kosmetiky Just a doplňků stravy švýcarské společnosti Nahrin. V roce 2018 jsem postoupila na pozici organizátora, což znamená, že nyní úspěšně vedu svůj tým.

Kdo jsou vaši zákazníci a jak budujete stálou klientelu?
V tancování především děti a ženy. Kurzy umožňují ženám patřit do nějakého celku, navázat přátelství, zvýšit si sebevědomí a posílit svou ženskou stránku. Každoročně se účastní závěrečného představení v Divadle na Šantovce v Olomouci. V Justu jsou mé zákaznice i poradkyně také především ženy. Celá má práce je o vztazích, pozitivní energii a svobodě. Více zdrojů příjmů mi umožnuje „netlačit“ ani v jedné oblasti.

Je těžké ve vašem oboru podnikání obstát? Jaká je konkurence?
Konkurence je zdravá. Člověk musí být osobitý a dělat tu práci s nadšením.

Co je podle vás klíčové pro to, aby mladý podnikatel uspěl?
Podnikání je cesta, všechno není hned. Člověk musí trpělivě postupovat vpřed a krok za krokem realizovat svou vizi: s láskou a vášní pro věc.

Jaké vlastnosti a osobnostní předpoklady by měl mít podnikatel?
Měl by mít nápad, intuici, vizi, energii, vášeň pro věc, radost, úsilí, trpělivost, „pracovitost“; nedělat to pro peníze, ale umět si o ně ale říct (mít k nim kladný vztah). Záleží na druhu podnikání. Já ve svém podnikání uplatňuji také zájem o člověka, komunikaci a empatii.

Jaké jsou nejčastější začátečnické chyby a jak se jim vyhnout?
Chyby jsou důležité, nejde se jim vždycky vyhnout, jsou součástí procesu. Člověk se z nich poučí.

Jak jste na začátku financovala své podnikání?
Využila jsem dotace z úřadu práce pro začínajícího podnikatele. Být zástupcem firmy a dělat přímý prodej, je podle mě výborné podnikání s minimálním vkladem na začátku, v tom spatřuji výhodu.

Ekonomicko-manažerskou činnost a účetnictví si ve své firmě řešíte sama nebo prostřednictvím jiného subjektu?
Já dělám sama, co mi jde, zbytek si nechám udělat a raději zaplatím. Nechci ztrácet čas administrativou a věcmi, co mě nebaví: to ráda předám někomu, kdo se specializuje právě např. na účetnictví.

Jakou roli sehrávají ve vašem podnikání sociální sítě?
Velmi jsem dříve sociální sítě využívala. Doporučuji je využít, je to zdarma a skvěle to funguje, stojí to jen čas.

Scházíte se pravidelně s podnikateli a spolu řešíte problémy v rámci nějaké podnikatelské platformy, kde jste členem?
Nejsem členem žádné platformy, ale pravidelně spolupracuji s kolegy v tancování i z Justu. V tom je velká síla: držet při sobě a nevnímat se jako konkurence, ale naopak spolupracovat a vzájemně se obohacovat.

Domníváte se, že dobré rodinné zázemí je důležité pro podnikání?
Podpora rodiny je důležitá, všechno musí být v určité harmonii, musím se cítit dobře, bezpečně a zdravě, to k úspěchu určitě pomáhá.

Ovlivnila vaše podnikání pandemie Covid-19 a v současné době situace s růstem energií?
Mé podnikání určitě podržel Just, protože lidé začali slyšet na myšlenku zdravého životního stylu. Odpočinula jsem si a některé věci přehodnotila. Trochu jsem ubrala kurzy a lépe pracuji s energií.

Jakou máte vizi, kam směřujete a čeho chcete dosáhnout za 5 let?
Dále se chci věnovat lektorské činnosti. V Justu bych se chtěla do dvou let posunout na nejvyšší pozici.