Rozhovor s Terezií Třískovou

Po diskusním fóru s podnikateli nám Terezie Třísková zodpověděla několik otázek o jejím podnikání. Z odpovědí vyzařuje její velké zaujetí pro tanec a také velké odhodlání mít taneční studio spojené s rozsáhlou komunitou bez ohledu na věk. V jejích odpovědích určitě najdete inspiraci jak podnikat v oblasti tance, a to včetně úskalí, ale i úspěchů v podnikání.

Jak dlouho již podnikáte a co Vás inspirovalo k realizaci vybrané podnikatelské činnosti?
Tanci se věnuji již odmalička a z této vášně se stal můj životní projekt – Terezie’s Dance Company. Inspirací byla touha sdílet radost z tance s lidmi a vytvořit prostředí, kde se každý může rozvinout. Vytvořila jsem místo, kde se tanec nejen učí, ale kde vznikají i příběhy a vzpomínky, které překračují hranice tanečního sálu.

Jaké hlavní úspěchy v podnikání můžete vyjmenovat?
Hlavním úspěchem je vytvoření prostoru, kde se každý tanečník cítí nejen součástí lekce, ale i komunity plné podpory a pozitivní energie. Moje oddanost tomuto projektu se promítá do atmosféry, která na každé lekci panuje.

Jaká největší úskalí jsou spojená s Vaší kariérou?
Největší výzvou je skloubení mé oddanosti k tanci s náročností studia na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého. Avšak vnímám to jako cennou výzvu, která mi umožňuje neustále se zlepšovat a hledat rovnováhu mezi oběma světy.

Jakou roli sehrávají moderní technologie ve vašem podnikání?
Moderní technologie hrají klíčovou roli ve spojení s mými tanečníky. Využívám je ke komunikaci, organizaci lekcí a workshopů a k šíření radosti z tance online.

Sledujete trendy ve vašem podnikání a kde se ubírají?
Trendy v tanci sleduji prostřednictvím sociálních sítí a pravidelně aktualizuji program lekcí, abych vždy držela krok s dobou a nabízela nové a zajímavé možnosti všem mým tanečníkům.

Jak jste financovala rozjezd svého podnikání a jak nyní?
Vše kolem tancování jsem financovala pouze ze svých úspor, což pro mě bylo důležité, protože jsem si chtěla zachovat autentičnost a svobodu.

Jsou inovace ve vašem podnikání důležité a realizujete je?
Inovace jsou pro mě klíčové. Pravidelně se snažím přinášet nové prvky do programu lekcí, aby zážitek z tance byl co nejatraktivnější.

Inspirujete se u konkurence?
Inspiruji se u konkurence, abych se neustále zdokonalovala. Jezdím se vzdělávat na workshopy po České republice k těm nejlepším tanečníkům a sleduji nejen to, co dělají dobře, ale zajímá mě i to, jak mohu vytvořit unikátní prostředí pro své tanečníky.

Jaká doporučení máte pro začínající podnikatele?
Začínajícím podnikatelům bych doporučila, aby byli otevření nejen úspěchům, ale i neúspěchům. Každý z nich přináší cenné lekce a je součástí podnikatelského růstu. Buďte odvážní, učte se z vlastních chyb, buďte flexibilní, vzdělávejte se a nikdy nezapomeňte, že každý neúspěch je příležitost k posunu vpřed.

Kde vidíte své podnikání za dalších deset let?
Za deset let vidím své taneční studio jako rozsáhlou komunitu, kde se lidé mohou vyjadřovat skrze tanec bez ohledu na věk. Chci, aby pro mé klienty bylo místem plným radosti, inspirace a tanečního rozkvětu. Nejdůležitější však pro mě je, aby všichni moji tanečníci zažívali radost z tance a byli naplněni štěstím, protože to pro mě představuje skutečný úspěch.

Autorka článku a rozhovoru: doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D. 
Manažerka Ústavu podnikové ekonomiky a podnikání