S rektorkou o konferenci International Days of Science

O čem bude letošní konference IDS?


Letošní, v pořadí pátý ročník konference International Day of Science (IDS) bude zaměřen na aktuální světová témata. Klíčový důraz bude kladen na Socio-ekonomické dopady COVID-19, Prostorovou ekonomiku – Spationomy a Inovace a udržitelnost v oblasti Healthcare. Zásadní však není pouze ekonomický pohled, ale právě pohled z více úhlů, multidisciplinarita, která může přinést inovativní řešení jednotlivých témat.

Jaká od ní máte očekávání a v čem bude přínosem?


Očekáváme, že bude IDS inspirací pro další výzkum a možnost mezinárodní diskuze inovativních řešení. Online formát nám pomůže přilákat účastníky konference z různých zemí světa a zajistit tak její mezinárodní pestrost. Hlavním přínosem pro školu a vzkazem pro její partnery pak bezesporu je, že MVŠO přijímá aktuální výzvy současné digitální a COVID-19 doby a řeší je.

Jaké pokroky dělá na poli vědy MVŠO? Jaké jsou její aktuální/nedávné úspěchy?


MVŠO je součástí mezinárodních vědeckých sítí, přičemž řada akademických pracovníků má aktivní dlouhodobé partnery ze zahraničních univerzit. Aktuálně připravuje zahájení činnosti Centra česko-izraelských inovací a partnerství (CCIIP) se zaměřením na inovační procesy.

Bylo vědecké bádání nějak ovlivněno pandemií koronaviru?


Z hlediska komunikace a výzkumu akademických pracovníků bylo jejich vědecké bádání i vlastní práce na projektech ovlivněny minimálně – digitalizace je totiž v dnešní době standardem a přistupujeme k tomu tak i my. Na druhou stranu pandemie výrazně ovlivnila vnímání společnosti a jejích potřeb. V tomto ohledu přispěje i konference IDS pořádaná MVŠO ke společenské diskuzi.

Jaké jsou plány MVŠO v rámci VaV? Čeho chce do budoucna docílit?


V první řadě se chceme zaměřit na institucionalizaci VaV na MVŠO a prohloubení činnosti mezinárodních výzkumných týmů. S tím souvisí nosné zaměření VaV činností na inovace pro udržitelný rozvoj a zdravotnictví. S ohledem na byznysové zaměření školy budeme realizovat propojení vědecko-výzkumných projektů s praxí.