Setkání projektu COMMITTED na MVŠO

Ve dnech 31.5. až 2.6. se na MVŠO konalo školení a řídící schůze k mezinárodnímu projektu COMMITTED (COMpliance of acadeMIc acTiviTies with forEign traDe) zaměřenému na implementaci nových regulativ Evropské unie v oblasti zboží dvojího využití a výsledků výzkumu spadajícího do této oblasti. MVŠO hostila partnery z Maďarska a Holandska a v hybridní formě také Německa a Finska. Byly diskutovány dosavadní výsledky projektu, tj. příprava manuálu pro vysoké školy obsahujícího informace jak se chovat v případě tzv. domnělého vývozu (deemed export) a také další úkoly a postup jejich realizace. Průběh školení byl velmi efektivní a produktivní, účastníci si měli také příležitost prohlédnout campus MVŠO a město Olomouc. Další projektové setkání proběhne v září ve Finské Kouvole.