Setkání projektu COMMITTED ve Finsku

Ve dnech 17.9. až 20.9. se konala pracovní cesta do finské Kouvoly na setkání a řídící schůzi k mezinárodnímu projektu COMMITTED zaměřenému na implementaci nových regulativ Evropské unie v oblasti zboží dvojího využití a výsledků výzkumu spadajícího do této oblasti. Setkání se zúčastnili partneři z univerzit z Finska, Maďarska, Německa a Holandska. Za MVŠO se zúčastnili doc. Adam Pawliczek – manažer projektu za MVŠO, Mgr. Michaela Koutná a Ing. Daniel Němec.  V hybridní formě se aktivně zapojila JUDr. Zuzana Vylegalová. Byly diskutovány dosavadní výsledky projektu, tj. příprava manuálu pro vysoké školy obsahujícího informace, jak se chovat v případě tzv. domnělého vývozu (deemed export) a také příprava e-learningu a pilotního školení a postup jejich realizace. Průběh školení byl velmi efektivní a produktivní, účastníci si měli také příležitost prohlédnout campus LUT a města Kouvola a Helsinky. Další projektové setkání proběhne z kraje příštího roku v Budapešti.