Slavnostní promoce absolventů MVŠO

Dne 27. 6. 2024 se v sále Orbis Bea Campusu uskutečnily promoce bakalářů a inženýrů Moravské vysoké školy Olomouc (MVŠO). Akce proběhla za přítomnosti akademických hodnostářů, absolventů, jejich rodin a přátel.

Promoce byly zahájeny státní hymnou a završila je tradiční skladba Gaudeamus Igitur. Rektor MVŠO, Ing. Štefan Kolumber, Ph.D., pronesl úvodní proslov, po kterém prorektorka pro vzdělávání a pedagogiku, RNDr. Ida Wiedermannová, MBA, oficiálně zahájila promoční akt. Zástupci absolventů bakalářského a inženýrského studia složili slib, který každý absolvent stvrdil před pedelem, a obdrželi diplomy. Získané tituly bakalář a inženýr přinášejí absolventům nové kariérní příležitosti.

Promoční ceremoniál na Moravské vysoké škole Olomouc představuje významný milník, který uzavírá studijní cestu absolventů a otevírá    dveře k novým výzvám a možnostem. Gratulujeme všem absolventům!