Slavnostní promoce na MVŠO

Dne 29. 6. 2023 se v sále Orbis Bea Campusu konaly promoce bakalářů a inženýrů Moravské vysoké školy Olomouc (MVŠO) za účasti akademických hodnostářů, absolventů, příbuzných a přátel. Slavnostní atmosféru umocnilo zaznění státní hymny na začátku promoce a skladby Gaudeamus Igitur na jejím konci. Svůj proslov přednesl rektor MVŠO, dr. Štefan Kolumber, a promoční akt byl zahájen prorektorkou pro vzdělávání a pedagogiku, dr. Idou Wiedermannovou. Zástupci studentů bakalářského a inženýrského studia přednesli slib absolventa a poté vystoupili na pódium, přistoupili k pedelovi, kde slib složili a obdrželi diplom od promotorky. Tituly bakalář a inženýr jim otevírají nové možnosti a příležitosti v jejich profesních kariérách. Tato slavnostní událost přinesla mnoho radosti a emocí nejen samotným absolventům, ale také jejich rodinám a přátelům. Tímto významným milníkem, promočním ceremoniálem na Moravské vysoké škole Olomouc, se završuje jejich vysokoškolská cesta a otevírá se jim nový svět plný možností a výzev. Gratulujeme!

Video z promoce si můžete prohlédnout ZDE