Slavnostní zahájení akademického roku 2022/2023

V sále Orbis Bea centra Olomouc proběhlo 26. 9. v 11.00 hod. slavnostní zahájení akademického roku 2022/2023 Moravské vysoké školy Olomouc, na kterém vedení školy uvítalo studenty. Ředitel MVŠO, RNDr. Josef Tesařík, zdůraznil cíle školy: trvalá udržitelnost a podpora hospodářského rozvoje regionu.

Nový rektor školy, Ing. Štefan Kolumber PhD., uvítal studenty a hovořil o reprezentaci MVŠO na různých úrovních. Prorektorka pro vzdělávání a pedagogiku, RNDr. Ida Wiedermannová MBA, představila propojení výuky školy s praxí. Prorektorka pro studijní záležitosti, Mgr. Mariia Popko, povzbudila studenty a informovala o možnostech mimostudijních aktivit. Prorektorka pro strategická partnerství, Mgr. Jitka Lidaříková, podtrhla řadu významných mezinárodních partnerství školy a informovala o tom, že se připravuje různé online mezinárodní aktivity pro studenty, včetně informací o možnosti zapojení do programu Erasmus+.

Na závěr ředitel MVŠO zdůraznil, aby každý student během studia našel svou rovnováhu mezi získáním know-how a mimostudijními aktivitami. Zahájení bylo ukončeno přípitkem vedení školy se studenty na úspěšný nový akademický rok.