Spationomy mezi nejlepšími evropskými projekty

Dům zahraniční spolupráce, který plní úlohu české národní agentury pro mezinárodní vzdělávání, zařadil projekt Spationomy mezi sedm nejlepších počinů mezinárodní kooperace realizované v rámci partnerství Erasmus+. Projekt tak navázal na úspěšnou prezentaci v Bologni, kde byl v loňském roce představen jako ukázkový příklad mezioborové spolupráce.

Projekt Spationomy je založen na provázání analýzy geografických dat a ekonomických informací. Díky tomu může být cenným pomocníkem při sestavování rozpočtů územně samosprávných celků, mapování ekonomických dopadů společenských fenoménů jako je například turismus nebo může být v současné nelehké době stejně efektivně aplikován v boji proti pandemii COVID-19. Koneckonců i projekt Chytrá karanténa pracuje právě na geoinformatické bázi.

Na úspěšný projekt nyní navazuje Spationomy 2.0

Do projektu Spationomy, který probíhal v letech 2016 – 2019, se zapojila vedle MVŠO rovněž Univerzita Palackého a další partneři ve Slovinsku a Německu, nově se do projektu zapojí i studenti a akademici z Univerzity v Utrechtu.

 „Díky mixu studentů a akademických pracovníků se při realizaci projektu Spationomy potkávali lidé s různými specializacemi, kteří mohli vzájemně sdílet své znalosti. Každý přinesl do projektu něco odlišného, někteří přispěli ekonomickým know-how, jiní zase geoinformatickým či pedagogickým. Individuální znalosti se během tvorby projektu propojilo, a tak mohla vzniknout finální metodologie,“  říká doktor Vít Pászto, který je hlavním iniciátorem projektu.

Projekt je úspěšný především díky simulačním hrám

Nejoceňovanějším prvkem celého projektu se však vedle zmiňované mezinárodnosti a mezioborovosti bezesporu stala simulační hra. Ta dala studentům možnost si vyzkoušet řízení firmy od jejího založení, alokování továrny a nových poboček až po řešení krizových situací jako jsou povodně.

Právě herní model může být přínosný nejen v rámci výuky, ale těžit z něj mohou i reálné firmy. Řada z nich již nyní využívá data o ekonomické situaci, ale nedokáže s nimi pracovat v širších souvislostech. Simulace a hry by mohly pomoci s jejich zkoumáním. „Za pomoci metodiky projektu Spationomy mohou být například optimalizovány časy dojezdu do firmy, analyzováni konkurenti nebo třeba sledovany podmínky na trhu,“ tvrdí profesor Carsten Jürgens z Ruhr-Universität Bochum.

Mezeru na trhu zaplnil start-up účastníků projektu

O tom, že se výstupy projektu Spationomy daří zapojovat do praxe, svědčí například i start-up skupiny bochumských studentů. Ti poskytují společnostem, které nejsou schopny vytvářet samostatně digitální mapy a dále je interpretovat, odborné konzultace, podporu při rozvoji prostorové ekonomiky a školení pro manažery.