Studenti MVŠO si zdokonalují prezentační dovednosti v projektu BESPOKE

MVŠO, jakožto účastník mezinárodního Erasmus+ projektu BESPOKE, který zaštiťuje maďarská Budapest Business University, se ujala role garanta pilotáže nahrávaných prezentací studentů, s cílem zvýšit úroveň prezentačních dovedností v oblastech anglického jazyka, odborného zaměření tématu a mluveného projevu.

Po období lockdownu pandemie Covid-19 si nejen studenti mohou připadat při face-to-face kontaktu nesebejistě a nekomfortně, a to zejména pokud se mají vyjadřovat před publikem. Projekt BESPOKE cílí na připravenost studentů na tyto situace, a po napsání metodické příručky pro akademické pracovníky s následným transferem know-how studentům tak projektové konsorcium z Maďarska, Česka, Německa a Polska pracuje se studenty na zdokonalení mluveného projevu a interakci s publikem v angličtině, MVŠO pak konkrétně v odborné oblasti Logistiky a Logistického managementu.

Cílem projevu a prezentace je udržet pozornost posluchače, jasně a zřetelně objasnit téma či výstupy, a zajistit, aby byl projev pro posluchače atraktivní. Pro účely projektu jsou prezentace studentů nahrávány. Záznamy prezentací budou dále analyzovány pro budoucí zlepšení a doporučení. Prezentace probíhají za účasti akademického pracovníka a zástupce z firemního prostředí, kteří kladou doplňující otázky, a poskytují zpětnou vazbu formou závěrečné diskuze. 

Této pilotáži bude věnován zimní semestr AR 2023/2024, který by měl mimo zlepšení prezentačních dovedností připravit studenty například na prezentování či reportování situace v podniku managementu firmy. Praktický přínos je pro projekt jednou z priorit.