Studenti MVŠO uspěli v mezinárodní simulační hře z manažerského prostředí – rozjížděli v ní vlastní firmu

Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO) navazuje na svůj mezinárodní program ACT Bridge a i přes koronavirovou pandemii pokračuje spolu s partnerskými vysokými školami v realizaci mezinárodních aktivit. Minulý týden měli studenti a vyučující MVŠO možnost se zapojit do online mezinárodního programu „Dutch Lions, Chinese Dragons and Czech Eagles“, spoluorganizovaného naší školou, jehož součástí byly například simulační hra z manažerského prostředí, battle v debatování nebo interkulturní workshopy. Partnery programu byly univerzity NHL-Stenden z Nizozemska a Guangzhou City University of Technology z Číny. Studenti MVŠO získali nejen řadu nových znalostí a zkušeností, ale také zajistili naší škole velmi dobré umístění v manažerské hře.

Poslední rok a půl ukázal nejen vysokým školám, že je třeba plně digitalizovat veškeré procesy. Kvůli pandemii se totiž výuka i návazné projekty přesunuly do online prostoru. „Díky špičkovému technickému vybavení MVŠO se naši studenti a vyučující mohli během celého týdne plnohodnotně zapojit do online mezinárodního programu. Nejen proces organizace, ale i samotná účast na takto rozsáhlé akci v online prostředí, kdy simultánně bylo připojeno 150 účastníků někdy i v 30 chatroomech, byly mimořádně cennou zkušeností pro všechny zúčastněné,“ uvedla Mgr. Jitka Lidaříková, prorektorka pro mezinárodní vztahy. 

Během interkulturních workshopů se účastníci programu dověděli řadu zajímavostí nejen o reáliích a kultuře, ale především o typickém chování či stereotypech myšlení lidí jednotlivých zemích. Během soutěže v debatování pak vyučující MVŠO působili jako rozhodčí debatujících týmů. Pro studenty MVŠO byla nejintenzivnější částí programu jednoznačně samotná manažerská hra.

V rámci ní byli studenti rozděleni do týmů, v nichž byli účastníci různých národností. Jednotlivé týmy musely fiktivně založit vlastní firmy a udělat potřebné kroky k tomu, aby s nimi uspěly v reálném byznysovém prostředí. Návrh loga nebo názvu produktu s ohledem na všechny tři zúčastněné národnosti patřily k lehčím úkolům prvního dne, v následujících dnech však studenti museli vymýšlet i prodejní strategie, reflektovat tržní konkurenci či řešit potenciální krize, které mohou chod firmy ovlivnit. V závěru týdne studenti prezentovali své celotýdenní snažení ostatním.

Studenti MVŠO už od začátku simulační hry vykazovali velmi dobré výsledky. Během prvního dne se umístili na 7. místě z devětadvaceti týmů, přičemž v následujících dnech se svými týmy dokonce okupovali i první místa. Po celotýdenním úsilí se v samotném finále umístili v první třetině všech týmů. Jeden student MVŠO byl i součástí týmu, který skončil na výborném třetím místě.

„Úspěch našich studentů vychází kromě jiného z toho, jak k výuce na naší škole přistupujeme. Je totiž klíčové studenty učit nejen teorii, ale také jim poskytovat reálné příklady z praxe a podporovat jejich praxi samotnou,“ zmiňuje Mgr. Jitka Lidaříková.