Studentka MVŠO na prestižní stáži v Izraeli

Františka Belzová Konvalinková, studentka MVŠO a zároveň pomocná vědecká pracovnice Ústavu inovací ve zdravotnictví, jehož vedením je pověřen Ing. Tomáš Jelínek, Ph.D. momentálně pobývá na Telavivské univerzitě. Byla vybrána jako jedna z jedenácti vysokoškoláků v České republice, kteří získali příležitost účastnit se prestižního grantového programu Neuron & IOCB Tech Internships v Izraeli. Tato stáž umožňuje studentům zaměřit se na aplikaci, komercializaci a přenos poznatků do praxe v rámci vědeckého ekosystému Izraele.

Během svého pobytu v Izraeli provádí Františka Belzová Konvalinková výzkum, ve kterém porovnává sociální a ekonomická opatření přijatá během pandemie Covid-19 v Izraeli a Česku. Zaměřuje se na sběr relevantních dat a analýzu demografických, zdravotnických a ekonomických ukazatelů souvisejících s pandemií. Zjištění z tohoto výzkumu by mohla sloužit jako cenný základ pro vytváření lepších příprav a opatření v případě budoucích krizí. Izraelský inovační ekosystém ve zdravotnictví je velmi ceněný pro svou rozsáhlou digitalizaci a komercializaci akademického výzkumu. Digitalizace se ukázala jako jedna z klíčových výhod izraelského zdravotnictví během pandemie covidu.

Rozhovor s Františkou Belzovou Konvalinkovou pod názvem: Na stáži v Tel Avivu. Izraelci jdou do všeho naplno a nebojí se dělat chyby, říká studentka z Olomouce byl publikován v Hanácké Drbně.