Jaina Martincová: Holka z IT, která vedle manažerské pozice zvládá i studium VŠ

Jaina Ilsa Martincová působí v současné době jako vedoucí oddělení Malajsie v IT firmě TESCO SW a se svým pracovním týmem se věnuje například údržbě technologií zábavního parku ve městě Kuala Lumpur. Od roku 2018 je i studentkou IT oboru na Moravské vysoké škole Olomouc.

Proč jste se rozhodla ke studiu na MVŠO?

Po několika letech práce v zahraničí, kde jsem pracovala jako lodní stewardka nebo obchodní zástupce na dubajském veletrhu Arab Health Expo, jsem se vrátila do ČR s cílem dokončit vysokoškolské vzdělání. Byla jsem přijata na Fakultu aplikované informatiky na UTB ve Zlíně. Tehdy ještě neexistoval obor Systémové inženýrství a informatika na MVŠO. V roce 2018 se naskytla příležitost přestoupit do Olomouce a té jsem se ráda chopila, hlavně kvůli orientaci studia na praktické využití probírané látky a pak také kvůli dojíždění.

Jaké to je pro Vás, jako ženu, studovat IT, což je stále obor, který patří z naprosté většiny mužům?

Muži mají možná častěji blíž k technickému, logickému nebo analytickému myšlení. Mezi mými známými existuje stále spousta těch, kterým informatika naprosto nic neříká. Já na druhou stranu vždycky trpěla u humanitních a sociálních věd, informatika je pro mě proto jednodušší na pochopení pro svou logiku a systematičnost. Dnes si spousta mladých lidí zvolí sice zajímavý obor, nepřemýšlí ale tolik o jeho uplatnění v praxi a na trhu práce. Bohužel si dívky dokonce můžou myslet, že pro vysokou konkurenci mezi muži na to prostě nemají. Není to ale pravda, vždyť prvním programátorem byla žena.

Jaká je Vaše pracovní náplň a jak přesně je provázaná s tím, co studujete?

Podílím se na vývoji a implementaci informačních systémů pro zákazníky z Česka i ze zahraničí. Moje práce je velmi rozmanitá, od komunikace se zákazníkem, přes vývoj a testování, až k instalaci samotných aplikací k zákazníkům. Stejně tak studium představuje náhled do různých stádií vývoje softwaru. Nabyté vědomosti z jednotlivých předmětů využívám v různých situacích v praxi, stejně tak zkušenosti z práce slouží ke snazšímu pochopení probíraného učiva.

Je pro Vás tedy vysokoškolské studium přínosné i přesto, že už pracujete v oboru?

Člověk by se měl stále učit novým věcem a studium pomáhá rozvíjet širokou škálu mých schopností a znalostí. Mám také možnost poznat své kolegy z práce trochu jinak, na jejich hodinách panuje velmi přátelská atmosféra a my nejsme tolik nervózní při prezentaci semestrálních projektů.

Jak vnímáte to, že Vás učí i Vaši kolegové z práce?

Není to vůbec jednoduché. Právě u předmětů, které učí mí kolegové, se snažím o co nejlepší výsledky. Skvělé je, že kdykoliv potřebuji dovysvětlit látku nebo pomoct se semestrálním projektem, můžu se na ně v rámci konzultací kdykoliv obrátit. Skvělé je, že občas v práci narazíme na problém, který se týká zrovna probíraného učiva na přednáškách a cvičeních. V takovém případě mi kolegové můžou přímo demonstrovat použití teorie na příkladech z praxe.

Nedobírají si Vás kolegové, když ve škole něco nevíte?

Zatím ne, ale děsím se dne, kdy se ke mně dostane nějaký drb o tom, jak špatně jsem napsala písemku, nebo něco podobného. Někteří mí kolegové studují dokonce v ročníku zároveň se mnou, proto jsou i velkou oporou při zkouškách a přípravě na jednotlivé předměty.