TikTok bude nadále dominovat. Livestrem je mu v patách

Poslední 2 roky jsou docela jízda. Vše, na co jsme byli zvyklí se převrátilo na ruby. A o sociálních sítích to platí dvojnásob. Co nového se událo? Jaké sociální sítě se objevily nebo jsou v trendu a mají sílu změnit zavedené pořádky?


Twitch: Gaming v době po covidu bude v trendu

Livestream zaznamenává neustálý boom. Kdy se zastaví? Zatím není jasno. Jasná jsou však čísla. Žívá videa jsou po formátu krátkých videí (Stories, Reels, Tiktok) nejtrendujícím obsahem. Není tak překvapením, že velkou pozornost na sebe váže sociální síť Twitch. Ta vznikla již v roce 2011 a cennou službu odvádí především na poli esportu, kde provazuje tvůrce obsahu s diváky v nabouchaném interaktivním zážitku. A aktuální čísla? 140 milionů uživatelů se měsíčně veze na opojné vlně realtime obsahu, který nabírá na síle i v oblasti monetizace. Tvůrci začínají ve větší míře přicházet s konceptem předplatného a obsah se kontinuálně profesionalizuje. Aktuálně se na síti pohybují ze 70 % lidé ve věku 16-34 let a to značí, velký potenciál v horizontu následujících let.

Tiktok: krátká videa přinesla dominanci

Už jsme zmiňovali formát krátkých videí? Zmiňovali, ale je třeba se k němu vrátit. Naprosto dominantní v této oblasti je TikTok. A jeho dominance se bude podle výzkumu HubSpotu dále zvyšovat.

Tiktok bývá často označován jako sociální síť teenagerů. Podobná generalizace by však firmám, které odmítají tuto platformu využívat v rámci své komunikace, mohla vzít vítr z plachet a velkou konkurenční výhodu. Svědčí o tom například i statistika konverzací, které jasně dominují uživatelé ve věku 25-34 let. Názor, že je TikTok jen pro děti, tak určitě není legitimní a na sociální síti se pohybuje řada lidí v produktivním věku.

Discord: Cesta od gamingu k chatu uzavřených skupin

Co začínalo jako gamingová platforma se postupem času začalo proměňovat do plnohodnotného chatovacího prostředí. To je postavené na skupinách a komunitním prvku. Vyhnete se tak změti nesmyslného a nechtěného obsahu, který je tak typický pro některé konkurenty na poli social media. A co by si měli poznačit marketéři? Discord aktuálně nenabízí platformu pro šíření reklam, ale správně podchycená strategie pro organický obsah může přinést tolik vytoužené ovoce.

Co si z článku odnést?

Spotřebitelské chování se v online prostředí mění nebývale rychle. Firmy by neměly usnout na vavřínech a spokojit se s aktuálně funkční marketingovou strategií. Nic totiž netrvá věčně a zkoumat proměny v preferencích zákazníků je proto enormně důležité.

Autor článku: PhDr. Ing. Mgr. Renáta Pavlíčková, MBA

Manažerka ústavu marketingu a multimédií

Autorka se zaměřuje na oblast marketingu, tvorbu a aplikaci marketingového mixu, retailing. Její specializací je shopper marketing a brand management. Dlouhodobě se zabývá studiem vlivu nástrojů shopper marketingu a merchandisingu na nákupní chování spotřebitelů a na jejich rozhodovací procesy. V rámci své pedagogické činnosti preferuje provázanost teorie a praxe.