Týden mezinárodních setkání pro studenty i akademiky se blíží

Ve dnech od 24. až 28. dubna se bude konat v prostorách BEA campusu MVŠO – International Week (IW) a Středoevropská akademická iniciativa, které propojují náš region se zajímavými zahraničními partnery naší školy.

V rámci IW je připraven program pro studenty MVŠO, rakouské kadety Theresian Military Academy a zahraniční studenty z programu Erasmus+.  Zájemci si budou moci vybrat z přednášek akademiků z Polska, Litvy, Slovinska, Maďarska a Turecka. V online formě je budou moci zhlédnut také studenti z Číny. Propojené přednášky, networkingové aktivity, workshopy i Spring party přispějí k navázání mezinárodních kontaktů. Naši studenti si vyzkouší Erasmus + na nečisto a bude pro ně motivací vyrazit do světa za studiem na 37 partnerských univerzit v 15 zemích.

Ve čtvrtek 27.  dubna se uskuteční Středoevropská akademická iniciativa za účasti zahraničních akademiků, kteří představí svoje domovské univerzity. Odborníci z Cormack Consultancy Group budou hovořit o realizaci mezinárodních projektů. Česko-izrealská smíšená obchodní komora bude prezentovat své projekty propojení vědy a byznysu.  U kulatých stolů se bude diskutovat na témata jako: inovační ekosystém se zaměřením na zdravotnictví, rodinné podnikáni a start-upy či strategický management. Konference přinese do regionu sdílení know-how a jejím cílem je profilování klíčových aktivit pro mezinárodní akademickou spolupráci.