Úspěšný projekt COMMITTED se blíží ke konci

Ve dnech 17. a 18. 3. 2024 se doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D. se zástupkyní prorektorky pro strategická partnerství Mgr. Vladimírou Koutnou a kolegyněmi JUDr. Zuzanou Vylegalovou a Mgr. Michaelou Koutnou zúčastnili v maďarské Budapešti závěrečného mezinárodního projektového setkání s partnery z BBU (Maďarsko), FHWS (Německo), HUAS (Nizozemí) a LUT (Finsko) v rámci Erasmus+ projektu COMMITTED (COMpliance of acadeMIc acTiviTies with forEign traDe).

Téměř všechny aktivity projektu již byly úspěšně naplněny a projekt se zdárně blíží ke svému závěru. Dne 25. 4. se bude na MVŠO v rámci konference IDS konat diseminační setkání projektu a přednáška „Rizika inovační činnosti v kontextu problematiky zboží dvojího využití“ určená studentům, zaměstnancům MVŠO i široké veřejnosti.

Vzhledem k úspěšné dosavadní spolupráci s konsorciem evropských vysokých škol je plánováno podání a realizace dalších navazujících grantových projektů. V rámci návštěvy BBU byly projednány také podmínky studentských a zaměstnaneckých mobilit v rámci programu Erasmus+ a jiné možnosti mezinárodní spolupráce s MVŠO.