Založení a aktivity Podnikatelské platformy MVŠO

Na Moravské vysoké škole Olomouc byla založena Podnikatelská platforma, která je tvořena startupisty, ale i zkušenými podnikateli. Její součástí jsou rovněž podnikatelé, kteří jsou absolventy MVŠO.  V současné době má Podnikatelská platforma 10 aktivních členů. Podnikatelé vstupovali za účelem rozvoje studentských kompetencí k podnikání do výuky předmětů Start-up a Start-upovské podnikání, a to formou mentoringu, realizací rozhovorů a diskusních fór.

V průběhu zimního semestru vstupoval do výuky předmětu Start-up v bakalářském studijním programu startupista Mgr. Dragon, který se formou mentoringu podílel na poskytování poznatků potřebných k tvorbě podnikatelského záměru (např. jak přistupovat k tvorbě cen produktů). Zároveň zkušená podnikatelka Mgr. Lenka Fasnerová v předmětu Start-upovské podnikání sdílela formou mentoringu své zkušenosti s realizováním podnikatelské činnosti a s provozováním firmy (např. v oblasti personální činnosti ve firmě).  Tito mentoři byli zároveň součástí poroty hodnotící podnikatelské záměry studentských týmů nebo jednotlivců v rámci 2. ročníku soutěže Pitch deck.

Tři podnikatelé sdíleli se studenty své zkušenosti z podnikání prostřednictvím rozhovoru s vyučujícím předmětů Start-up a Start-upovské podnikání. Mgr. Dragon ve svém rozhovoru na téma „Příležitosti a úskalí start-upovského podnikání“ poskytl rady a doporučení pro začínající podnikatele. Mgr. Fasnerová ve svém rozhovoru „Zkušenosti z podnikatelské činnosti v oboru fyzioterapie a fitness“ se zaměřila na překážky, které musela překonat při zahájení podnikatelské činnosti včetně financování svého podnikání. Mgr. Pšenicová odpovídala na dotazy studentů z oblasti vedení kurzů flamenca a prodeje švýcarské bylinné kosmetiky. Rozhovory si můžete přečíst na webu MVŠO.  

Spolupráce s podnikateli se promítla také do zorganizování diskusních fór se studenty. Jedno diskusní fórum se uskutečnilo na MVŠO a zúčastnili se ho tři podnikatelé. Zaměřili se především na důvody, které je vedly k vlastní podnikatelské činnosti, na úskalí související s provozováním firmy a to, jak mapovat trh a hledat zákazníka. Bc. Tomáš Krumpholz, MBA sdílel zkušenosti z oblasti výroby bio nápojů, Mgr. Jana Hejlová, DiS. MBA z oblastí masáží, koučinku a hlasového lektorství a Bc. David Šipka z oblasti reklamní agentury. Další diskusní fórum se uskutečnilo prostřednictvím platformy MS Teams, kde Kryštof Skutka prezentoval své podnikatelské zkušenosti z komplexního softwarového řešení pro automotive a vzdělávání, JUDr. Nikola Skutková z oblasti právních služeb a Zdeněk Lehar z oblasti dřevařských služeb. 

Podnikatelská platforma je funkční a připravena k realizaci aktivit podporujících podnikavost a podnikání studentů MVŠO. Pokud budete mít zájem stát se součástí Podnikatelské platformy MVŠO, kontaktujte nás na e-mail jindra.peterkova@mvso.cz, rádi s Vámi budeme spolupracovat.

Autorka článku: doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.       
Manažerka Ústavu ekonomiky a managementu