Závěrečná fáze projektu COMMITTED

S blížícím se koncem mezinárodního projektu COMMITTED jsme hrdí na úspěchy Moravské vysoké školy Olomouc a spolupráci s významnými partnery z Maďarska, Německa, Finska a Nizozemí. Tento projekt se zaměřuje na zkoumání zboží dvojího užití a jeho dopady na akademickou sféru.

Inovativní manuál: Deemed Export in Academia for International Business Educators

V rámci projektu jsme vytvořili manuál s názvem "Deemed Export in Academia for International Business Educators". Tento podrobný průvodce se věnuje komplexním aspektům této problematiky a poskytuje cenné informace pro pedagogy i pracovníky ze soukromé sféry pohybující se v oblasti mezinárodního obchodu.

Úspěšný start pilotního školení

V listopadu 2023 jsme úspěšně uskutečnili pilotní školení pro pracovníky školy a studenty kombinovaných programů. Tato událost poskytla účastníkům příležitost získat informace a diskutovat o nových přístupech k problematice zboží dvojího užití v akademickém prostředí.

Nadcházející etapy projektu

Pokračujeme v intenzivní práci na projektu COMMITTED i po skončení pilotního školení. Věříme, že naše spolupráce přinese inovativní přístupy a obohatí akademické prostředí našich partnerských škol.

Členové týmu MVŠO:  

  • JUDr. Zuzana Vylegalová
  • doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D.
  • Mgr. Michaela Koutná
  • Ing. Daniel Němec